Menu

სერვისის მოხმარების წესები და პირობები

ზოგადი ინფორმაციები

 • § 1. ზოგადი ინფორმაციები

  1. აღნიშნული მოხმარების წესები და პირობები განსაზღვრავს პორტალ www.eSky.ge -ის სერვისების „ჯავშნის სისტემის“ მოხმარების წესებს აგრეთვე სატელეფონო მომსახურების ცენტრის ფარგლებში, მათ შორის შემდეგი სერვისების ჯავშნებს და შესყიდვებს: ავიაბილეთები, მოგზაურთა დაზღვევა, სასტუმროების სერვისები, ტურისტული პაკეტები, ჩარტერული ფრენები, სარკინიგზო ბილეთები და სხვა სერვისები, შემოთავაზებული იმ პირების მიერ, რომელთათვისაც eSky უზრუნველყოფს სარეკლამო სივრცეს, აგრეთვე მომხმარებლებამდე იმ ინფორმაციის მიწოდებას, რომლებიც მორგებულია მათ ადგილმდებარეობაზე, განსაზღვრული გეოლოკაციის საშუალებით.
  2. ჯავშნის სისტემის ადმინისტრატორია სს eSky.pl სათაოოფისით კატოვიცეში (40-265), Murckowska ქ. 14A, დარეგისტრირებული კომპანიების რეესტრში, რომელსაც ახდენს რეგიონული სასამართლო კატოვიცე-აღმოსავლეთი კატოვიცეში, ქვეყნის სასამართლო რეესტრის VIII ეკონომიკური განყოფილება ნომრით KRS 0000383663, NIP: 948-19-87-199, REGON 670140736, სააქციო კაპიტალით 1 019 525.60 PLN ზლოტი გადახდილი მთლიანად, საქონლისა და სერვისების გადასახადების გადამხდელი, შემდგომში წოდებული როგორც eSky.
  3. ჯავშნის სისტემისა და სატელეფონო მომსახურების ცენტრის, რომლის საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები მითითებულ იქნა ვებგვერდზე www.eSky.ge, გამოყენების პირობაა იმ ყველა პირობაზე თანხმობის განცხადება, რომელიც აღნიშნულ მოხმარების წესებსა და პირობებშია აღწერილი. თანხმობა აღნიშნავს ნებას და ადგენს სამართლებრივ ვალდებულებებს მომხმარებელსა და eSky-ს შორის.
  4. მომხმარებელს უფლება აქვს უფასოდ დააკოპიროს, რეპროდუქცია მოახდინოს და გადმოწეროს აღნიშნული მოხმარების წესები და პირობები, მისი კომერციული გამოყენების უფლების გარეშე.
  5. თითოეული მომხმარებელი, რომელიც დააპირებს ჯავშნის სისტემით სარგებლობას ვალდებულია გაითვალისწინოს აღნიშნული მოხმარების წესები და პირობები.
  6. ჯავშნის სისტემაში ხელმისაწვდომი პროდუქტების ჯავშანი და შესყიდვა ყოველ ჯერზე ინდივიდუალური ტრანზაქციებია, რეალიზებული მომხმარებლის მიერ სერვისის მიმწოდებელი თითოეული ობიექტის მიერ განსაზღვრული პირობების გათვალისწინებით. თითოეული პროდუქტის შეძენა ექვემდებარება ინდივიდუალურ პირობებს, რომლებიც დეტალურად არის განსაზღვრული თითოეული სერვისისთვის, რომლებიც ხელმისაწვდომია დაჯავშნის სისტემაში.
  7. აეროპორტების სატარიფო პირობების დებულებათა ცვლილებების გამო აეროპორტში მისვლა დაგეგმილ გამგზავრებამდე 3 საათით ადრეა რეკომენდირებული, რათა თავიდან ავიცილოთ მომსახურების ორგანიზაციული სირთულეები.
  8. გადამყვანების სატარიფო პირობების დასადგენად, კონკრეტული ავიახაზებისგან ან სერვისის პროვაიდერისგან ინფორმაციის მისაღებად მომხმარებლისთვის, ისევე როგორც აღნიშნული მოსმახურების წესებით გათვალისწინებული სერვისის რეალიზაცია შეიძლება მოითხოვდეს კომუნიკაციას ინგლისურ ენაზე.
 • § 2. დეფინიციები

  1. ჯავშნის სიტემა - პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს სატრანზაქციო პროცესებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია პორტალზე www.eSky.ge და სატელეფონო მომსახურების ცენტრში, რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს:
   1. მოძებნოს ლოკალური და საერთაშორისო ავიარეისები, ნებისმიერი ქალაქების კომბინაციით, შეამოწმოს ფასები და შეიძინოს ავიაბილეთი,
   2. სამოგზაურო დაზღვევის ფასების შემოწმების და შეძენის,
   3. ნებისმიერ შერჩეულ ქალაქში (ქვეყანაში და საზღვარგარეთ), ნებისმიერ თარიღებში სასტუმროს სერვისების ძებნისა და დაჯაშვნის,
   4. ლოკალური და საერთაშორისო სარკინიგზო რეისების ძებნა ნებისმიერ განსაზღვრულ მონაკვეთზე, აღნიშნული რეისების ფასების შემოწმება და მატარებლის ბილეთების შეძენა,
   5. a – d პუნქტებში აღნიშული სერვისების შესახებ მინიშნებების მისადაგება, მომხმარებლის ინფორმირების სისტემის მეშვეობით მისი ადგილმდებარეობის გათვალისწინებით (გეოლოკაცია მოწყობილობაზე არსებული IP მისამართისა და ვებ-ბრაუზერის მიერ მოწოდებული მონაცემების იდენტიფიცირების საფუძველზე),
   6. მოხმარების წესებისა და პირობების § 17-ში განსაზღვრული სხვა სერვისების გამოყენება, შემოთავაზებული იმ პირების მიერ, რომელთათვისაც eSky უზრუნველყოფს სარეკლამო სივრცეს.
  2. მომხმარებელი - ნებისმიერი ფიზიკური, იურიდიული თუ არასამართლებრივი პირი ორგანიზაციული ერთეული, რომელსაც სამართლებრივი დებულებები აძლევენ იურიდიულობის უნარიანობას, ჯავშნის სისტემის ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის გამომყენებელი.
  3. გადამხდელი - ნებისმიერი ფიზიკური, იურიდიული თუ არასამართლებრივი პირი ორგანიზაციული ერთეული, რომელსაც სამართლებრივი დებულებები აძლევენ იურიდიულობის უნარიანობას, ჯავშნის სისტემის ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის გამომყენებელი, რომელიც იხდის ან გადახდის ვალდებულებას იღებს.
  4. სატელეფონო მომსახურების ცენტრი - eSky-ს შიდა სტრუქტურაში გამოყოფილი ერთეული, პასუხისმგებელი მომხმარებელთან ან გადამხდელთან კონტაქტზე eSky-ს მიერ მომსახურებული სერვისების ფარგლებში, აღნიშნულ მოხმარების წესებსა და პირობებში განსაზღვრული წესებისა და არეალის ფარგლებში.
  5. მომწოდებელი - მომხმარებლისთვის ვებ-გვერდ www.eSky.ge -სა და სხვა საიტების რომლებიც თანამშრომლობენ eSky- თან, მიერ შემოთავაზებული მომსახურების მიმწოდებელი.
  6. პროვაიდერი - მომხმარებლებისთვის ამ მოხმარების წესებისა და პირობებით განსაზღვრული მომსახურების შემსრულებელი ერთეული, რომელიც ამას უზრუნველყოფს ჯავშნის სისტემის საშუალებით ან უშუალოდ, გამომდინარე სერვისის ხასიათიდან.
  7. სასტუმრო სერვისები - დაბინავების მომსახურება, რომელიც არ მოიცავს ბინადრობის მიზნებს და რომელიც არ არის მომხმარებელთა ტრანსპორტირების განუყოფელი ელემენტი,
  8. გადამყვანი - ერთეული, რომელსაც გააჩნია აქტუალური სერთიფიკატი (კონცესია, ლიცენზია), რომელიც მას საჰაერო ტრანსპორტის სფეროში ბიზნესის განხორციელების ნებას რთავს და ამ მოხმარების წესებისა და პირობებით გათვალისწინებულ ფარგლებში მომსახურებას ეწევა.
  9. ავია ბილეთი - ჯავშნის სისტემის ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით გაცემული დოკუმენტი რომელიც მომხმარებელს საშუალებას აძლევს ისარგებლოს ავიაგადამყვანის მომსახურებით.
  10. სატარიფო პირობები - კონკრეტული ავიაბილეთის ჯავშანთან დაკავშირებული პირობები, მათ შორის თვითმფრინავის ბილეთის დაბრუნების პირობები, ბარგის ზომა.
  11. იმეილ მისამართი/ e-mail - მომხმარებლის მიერ მოწოდებული აქტიური ელექტრონული ფოსტის მისამართი.
  12. პერსონალური კითხვარი - კითხვარი, რომელიც მომხმარებლის მიერ პირადი მონაცემების გასაგზავნად გამოიყენება, რომელიც მიზნად ისახავს მომხმარებლის მიერ პორტალ www.eSky.ge -ზე განთავსებული სერვისების გამოყენებას, რომელთა გადაცემა და დამუშავება ხდება www.eSky.ge -ის კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული პირობების მიხედვით.
  13. "Low Cost" ხაზი - განსაზღვრული ავიახაზები, რომლებიც ექვემდებარებიან მოხმარების წესებისა და პირობების § 14-ში გაწერილი წესებს.
  14. სერვისის გადასახადი - აუნაზღაურებადი გადასახადი, რომელსაც პროვაიდერი იღებს აღნიშნულ მოხმარების წესებსა და პირობებში განსაზღვრული, მომხმარებლისათვის გათვალისწინებული მომსახურების გაწევისთვის, დამოკიდებული გაწეული მომსახურების ტიპზე და ხასიათზე
  15. მომსახურების მიმწოდებლის მიერ მომსახურების მიმწოდებლის მიერ გადახდილი არაფულადი საფასური, ამ პირობებით განსაზღვრული მოცულობისა და მომხმარებლისათვის გათვალისწინებული მომსახურების მიხედვით.
  16. გადახდის აპარატი - ინდივიდუალური მოწყობილება ან მომხმარებელსა და სერვისის პროვაიდერის მიერ შეთანხმებული პროცედურების კომპლექტი, რომელსაც მომხმარებელი იყენებს საგადასახადო ტრანზაქციის შესრულებისთვის.
  17. საგადახდო ბარათი - გადახდის ინსტრუმენტი რომელიც გადახდის რეალიზაციის შეკვეთის, ტრანსფერის ან სპეციალიზირებული ერთეულის საშუალებით ფულადი სახსრების გამოტანის საშუალებას იძლევა.
 • § 3. მომხმარებლის პასუხისმგებლობა ჯავშნის სისტემის გამოყენებისას

  1. მომხმარებელი ადასტურებს, რომ მას გააჩნია სრული სამართლებრივი უნარი შეასრულოს იურიდიულად სავალდებულო ვალდებულებები.
  2. მომხმარებელი უზრუნველყოფს, რომ ის გამოიყენებს ჯავშნის სისტემას ჯავშნის შესახებ კითხვების დასასმელად, ავიაბილეთის შესაძენად, დასაჯავშნად და აღნიშნულ მოხმარების წესებსა და პირობებში აღწერილ და სხვა ჯავშნის სისტემაში ხელმისაწვდომ სერვისების შესაძენად, მხოლოდ კანონის შესაბამისობაში.
  3. მომხმარებელი ვალდებულია სერვისების დაჯავშნისას საკუთარი გვარი გამოიყენოს ხოლო დაჯავშნილი ავიაბილეთების და/ან სხვა სერვისების საფასურის გადახდისას საკუთარი საგადასახადო ბარათი. სერვისების დაჯავშნისას სხვა ან ყალბი გვარის გამოყენების შემთხვევაში ან დაჯავშნილი ავიაბილეთების და/ან სხვა სერვისების საფასურის გადახდისას უცხო ან ყალბი საგადასახადო ბარათის გამოყენების შემთხვევაში მოხდება შესაბამისი ორგანოების ინფორმირება.
  4. მომხმარებელი ვალდებულია იქონიოს ჯავშნის სისტემისა და სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით შეძენილი სერვისების რეალიზებისთვის საჭირო შესაბამისი და აქტუალური დოკუმენტები, აგრეთვე იმ ქვეყანაში შესვლისა და გაჩერების საჭირო დოკუმენტები სადაც სერვისების რეალიზება ხდება, მათ შორის ვალიდური პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა, ვალიდური პასპორტი, ვიზა ან სხვა დოკუმენტები, რომლებიც შეიძლება საჭირო იყოს სერვისების რეალიზების სფეროებიდან გამომდინარე.
  5. მომხმარებელი ვალდებულია იქონიოს შესაბამისი და აქტუალური დოკუმენტი, რომელიც ჯავშნის სისტემის ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით შეძენილი სერვისის რეალიზების შესაძლებლობას იძლევა, აგრეთვე სერვისის რეალიზების ქვეყანაში დარჩენის საშუალებას, კონკრეტულად პირადობის მოწმობა, მოქმედი პასპორტი, ვიზით შესვლისთვის აუცილებელი დოკუმენტები ან სხვა დოკუმენტები, რომლებიც შეიძლება მოთხოვნილ იქნას სერვისიდან გამომდინარე. მომხმარებელი აგრეთვე ვალდებულია გაეცნოს სავიზო და ენით მოთხოვნებს, რომლებიც ხელმისაწვდომია www.esky.ge-ზე.
  6. eSky არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებლის მიერ ზემოთ აღნიშნული აუცილებელი დოკუმენტების არ ქონის შემთხვევაში, მათ შორის იმ ქვეყანაში შესასვლელი ან ტრანზიტული ვიზის, სადაც სერვისის რეალიზება ხდება ან მომხმარებელს გადაჯდომა აქვს, აგრეთვე მე-5 პუნქტში აღწერილი ვალდებულებების არ შესრულების შემთხვევაში. ყველა საჭირო ინფორმაციის მიღება მომხმარებელს შეუძლია ჯავშნის სისტემისა და სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით, პორტალზე www.eSky.ge ან ვებ-გვერდზ Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland.
 • § 4. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა

  • eSky გაცნობებთ, რომ ძიების შედეგების მიღების შემდეგ ჯავშნის სისტემაში ან ბილეთის სხვა საძიებო და საჯავშნო სისტემებში შესაძლებელია გამოვლინდეს მესამე მხარის მიერ წარმოდგენილი სხვა შეთავაზებები რომლებიც ეხება ანალოგიურ სერვისს, მაგრამ განსხვავდება იმისგან რაც ჯავშნის სისტემაში წინა ძებნისას მოიძებნა. ძიების შედეგების მიღება, თუ არ მოხდა დაუყოვნებლივი დაჯავშნა და შეძენა დაჯავშნის სისტემაში ან ბილეთებისა და სერვისების ძებნის სხვა სისტემებში, არ ნიშნავს, რომ მომხმარებელმა შეიძლება მოითხოვოს ბილეთების ან სხვა სერვისების ჯავშნის სისტემაში ან ბილეთის სხვა საძიებო და საჯავშნო სისტემებში შეძენის შუამდგომლობის ხელშეკრულების გაფორმება.

პერსონალური მონაცემების დაცვა

 • § 5. პერსონალური მონაცემების დაცვა

  • მომხმარებელთა, გადამხდელთა და ვებ-გვერდ www.eSky.ge-ის მომხმარებელი ყველა სხვა პირის პერსონალური მონაცემების დაცვა რეგულირდება კონფიდენციალურობის პოლიტიკის მიერ, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ მისამართზე: https://www.esky.ge/konpidentsialurobis-politika
 • § 6. ინვოისების გენერირება და მათი მიწოდების მეთოდი

  1. პორტალ www.eSky.ge -ის, სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით შეძენილი სერვისებისთვის მიმწოდებელი ან პროვაიდერი აგენერირებს ელექტრონულ ინვოისებს. შეძენისას და აღნიშნული მოხმარების წესებისა და პირობების დადასტურებისას, მომხმარებელი თანხმობას აცხადებს ელექტრონული ინვოისების მიღებაზე 2004 წლის 11 მარტის საქონლისა და სერვისების გადასახადების შესახებ კანონის მე-2 მუხლის 32-ე პოზიციის თანახმად.
  2. სერვისების ელექტრონული ინვოისების გაგზავნა ხდება იმეილ მისამართზე, რომელიც მითითებულია ჯავშნის სისტემაში პერსონალურ ანკეტაში ან მოწოდებული სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით.
  3. eSky-ს მიერ მიწოდებულ ელექტრონულ ინვოისებში იმ მონაცემების ცვლილებები, რომლებიც პერსონალურ ანკეტაში იყო მითითებული, განხორციელდება შესაბამისი სამართლებრივი დებულებებით განსაზღვრული პირობებით.
  4. იმ შემთხვევაში, თუ ჯავშანი განხორციელდა ერთზე მეტი ადამიანისთვის, არ იქნა მითითებული კონკრეტული მყიდველი და საჭიროა ამ სერვისისთვის ინვოისის გენერირება, ინვოისი მომზადდება პირველი მომხმარებლის სახელზე, რომელიც მითითებული იყო სიაში პირველ ადგილზე და გაიგზავნება ჯავშნის სისტემაში მითითებულ იმეილ მისამართზე.
  5. პროვაიდერებს და მიმწოდებლებს შეუძლიათ წარმოადგინონ ინვოისის გამოწერის საკუთარი პირობები, განურჩევლად eSky-ის პირობებისგან.

გადახდის ფორმები და მეთოდები

 • § 7. გადახდის ფორმები და მეთოდები

  1. მომხმარებელს, თუკი eSky ჯავშნის სისტემის ფარგლებში ამის საშუალებას იძლევა, პორტალ www.eSky.ge-ის ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის მეშვეობით რეალიზებული სერვისების ფარგლებში შეუძლია შეარჩიოს გადახდის შემდეგი ფორმები:
   1. გადახდის ტრანზაქციის მოხდენა საგადასახადო ბარათის ან მსგავსი გადახდის ინსტრუმენტის საშუალებით,
   2. საბანკო გადარიცხვა ინტერნეტის მეშვეობით,
   3. თანხის გადარიცხვა გადახდის ანგარიშიდან,
   4. ლოკალური გადამხდელი ინსტიტუტის მეშვეობით გადახდა, რომლის სერვისსაც eSky გვთავაზობს ჯავშნის სისტემაში, ამავე ინსტიტუტის მიერ განსაზღვრული პირობების მიხედვით,
   5. სხვა, სპეციალური საშუალებები, განკუთვნილი კონკრეტული ქვეყნისათვის, რომელშიც ტრანზაქციის რეალიზება ხდება ჯავშნის სისტემის საშუალებით, რომლის დეტალებიც განსაზღვრულია კონკრეტული სერვისის დაჯავშნის პროცესში.
  2. გადახდის სასურველ ფორმას მომხმარებლები ირჩევენ ჯავშნის სისტემაში დატანილ პერსონალურ ანკეტაში ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის მეშვეობით გაცემული თანხმობის საფუძველზე, ამასთანავე:
   1. გადახდა უნდა მოხდეს იმ საბანკო ანგარიშზე, რომელიც შერჩეული სერვისის ჯავშნის დამადასტურებელ იმეილშია მითითებული,
   2. გადარიცხვისას ყველა ჯერზე უნდა იყოს მითითებული ჯავშნის სისტემაში შეყვანილი მომხმარებლის სახელი და გვარი, და საიდენთიფიკაციო ნომერი, განკუთვნილი კონკრეტული სერვისისათვის, მაგალითად ჯავშნის ნომერი.

   ავიაბილეთების შემთხვევაში გამოვყოფთ:

   1. გადახდა გადახდის ანგარიშიდან თანხის გადარიცხვის საშუალებით შესაძლებელია მხოლოდ ავიაბილეთების www.eSky.ge -ის მეშვეობით შეძენისას, მინიმუმ 2 დღით ადრე. თანხის გადარიცხვა გადახდის ანგარიშიდან - ფორმის შერჩევისას ჯავშნის პირობების უცვლელად შესანარჩუნებლად მომხმარებელი ვალდებულია eSky-ის მიერ ავიაბილეთების საფასურის შემოთავაზებიდან 24 საათის განმავლობაში გადაიხადოს საფასური.
   2. ავიაბილეთები, რომელთათვისაც გადახდა მოხდა მეთოდით თანხის გადარიცხვა გადახდის ანგარიშიდან ან საბანკო გადარიცხვა ინტერნეტის მეშვეობით, გენერირდება eSky-ის მიერ იმ დღეს, როცა თანხა დაჯდება მითითებულ საბანკო ანგარიშზე, იმ შემთხვევაში თუ დარიცხვა მოხდება 20:00 საათამდე. გამონაკლისებია არასამუშაო დღეები, აღწერილი ჯავშნის სისტემის ვებ-გვერდზე - ამ დროს რეალიზება ხდება მომდევნო სამუშაო დღეს, გადამყვანის მიერ მითითებული პირობების მიხედვით.
   3. "Low Cost" ავიაბილეთების საფასურის გადახდა ონლაინ შეძენის დროს ხდება გადახდის ბარათის, სხვა მსგავსი გადახდის ინსტრუმენტის ან თანხის გადარიცხვა გადახდის ანგარიშიდან მეთოდის მეშვეობით, მომხმარებლის მიერ ჯავშნის ანკეტის ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით შეძენისას.

   სასტუმრო სერვისების შემთხვევაში გამოვყოფთ:

   1. სასტუმროს სერვისის საფასურის გადახდა უშუალოდ მიმწოდებლისთვის, მომხმარებლის ობიექტში მისვლამდე, სადაც მომხმარებელი თავად იღებს სრულ პასუხისმგებლობას სწორად გადახდაზე.
   2. სასტუმროს სერვისის საფასურის გადახდა პროვაიდერის შუამდგომლობით მომხმარებლის ობიექტში მისვლამდე, სადაც ნებადართულია ზემოთ, 1 პუნქტში აღწერილი გადახდის ფორმები.
  3. გადახდის ბარათის ან სხვა მსგავსი გადახდის ინსტრუმენტის საშუალებით გადახდა უსაფრთხო ტრანზაქციაა და რეალიზდება შემდეგნაირად:
   1. ჯავშნის სისტემის მომხმარებელი ახდენს შესყიდვას გადახდის ვიზა ბარათის, ევროქარდის, მასტერქარდის, დინერს ქლაბის, ამერიკან ექსპრესის ან eSky-ს მიერ აღნიშნული და მომხმარებელთან შეთანხმებული სხვა გადახდის ინსტრუმენტის საშუალებით, ჯავშნის სისტემაში გათვლილი ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით დადგენილი მეთოდის მიხედვით.
   2. გადახდის ბარათის, როგორც გადახდის ფორმის შერჩევისას მომხმარებელი ვალდებულია შეავსოს ჯავშნის სისტემაში არსებულ პერსონალურ ანკეტაში ის ველები, რომლებშიც მის მიერ ბარათის მოხმარებისთვის საჭირო მონაცემები ივსება.
   3. ჯავშნის მოთხოვნის შემდეგ ხდება გადახდის ბარათის ავტომატური ავტორიზება ჯავშნის სისტემის საშუალებით სისტემაში order by phone და ბარათიდან შეძენილი სერვისის საფასურის ჩამოჭრა.
   4. ავიაბილეთების დაჯავშნისა და გადახდის რეალიზების შემთხვევაში, ბარათიდან თანხის ჩამოჭრა ხდება ორი ტრანზაქციით, ბილეთის წმინდა თანხა აეროპორტის საკომისიოს თანხასთან ერთად ჩამოიჭრება ავიახაზების მიერ, სერვისის გადასახადს იღებს პროვაიდერი, შესაძლებელია თანხის ერთი ტრანზაქციით ჩამოჭრა.
   5. სასტუმრო სერვისების ჯავშნის რეალიზების და თანხის გადახდის შემთხვევაში, ბარათიდან თანხის ჩამოჭრის და ანგარიშზე აღრიცხვის შემდეგ სისტემურად გაიგზავნება მომხმარებლის მიერ მითითებულ იმეილზე ვაუჩერი, რომელიც ადასტურებს სასტუმრო სერვისის შეძენას და რომელიც აუცილებელი დოკუმენტია სერვისის რეალიზებისთვის.
  4. eSky-ის მიერ რეალიზებული იმ სერვისების თანხის საფასურის ჩამოჭრა, რომელთა დაჯავშნა მოხდა ჯავშნის სისტემაში ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით, ხდება იმ ვალუტაში, რომელშიც ავიაბილეთებისა და სასტურმოს სერვისის ფასები იქნა წარმოდგენლი

ავიაბილეთები

 • § 8. ავიაბილეთები

  1. მომხმარებელთათვის IATA (International Air Transport Association)-ს მიერ აკრედიტირებული ავიახაზების შემოთავაზებების მიწოდების სფეროში, eSky მოქმედებს როგორც აღნიშნული ავიახაზების აგენტი, ჯავშნის სისტემის მეშვეობით სხვა სერვისების მომწოდებული სხვა ერთეულების შემთხვევაში მოქმედებს როგორც ადმინისტრატორი პორტალის www.eSky.ge . მომხმარებლისთვის საფრენო სერვისების მიმწოდებელი და ფრენის არ შესრულების ან არასათანადოდ შესრულებაზე პასუხისმგებელი ერთეულები არიან კონკრეტული ავიახაზები, აკრედიტირებული IATA-ში, რომელთა სახელითაც მოქმედებს პროვაიდერი, და რომელთა სახელიც აღინიშნება ჯავშნის პროცესში და აგრეთვე მომხმარებლისთვის მიწოდებულ ბილეთში.
  2. “Low Cost” ავიახაზების შემთხვევაში, პროვაიდერი მოქმედებს როგორც შუამდგომელი, რომელიც ასრულებს ამ ავიახაზებში ფაქტიურ მოქმედებებს, რომლებიც დაკავშირებული არიან აღნიშულ ავიახაზებში შეკვეთილი ბილეთის მიწოდებაზე მომხმარებლის სახელით, ჯავშნის სისტემისა და სატელეფონო მომსახურების ცენტრის მეშვეობით მოწოდებული მითითებების მიხედვით. სერვისის რეალიზება და საჩივრების განხილვა ხდება ამ გადამყვანების, ჯავშნის პროცესისას აღნიშნული, ზოგადი პირობების მიხედვით.
  3. ტურ ოპერატორის მიერ ორგანიზებული ჩარტერული რეისების შემთხვევაში eSky მოქმედებს როგორც აგენტი და მომხმარებელს აწვდის ფრენის ორგანიზატორის მიერ აღნიშულ პირობებს. ჩარტერის არ შესრულებაზე ან არასწორად შესრულებაზე პასუხისმგებელია ორგაზატორი.
  4. გადაყვანის ხელშეკრულების მხარეები არიან: კონკრეტული პროვაიდერი, ხელშეკრულებით განსაზღვრული ავიაგადაყვანის სერვისის შემსრულებელი და მომხმარებელი. პორტალ www.eSky.ge-ის საშუალებით გაფორმებული ზემოთხსენებული ხელშეკრულებები, რეალიზებული არიან კონკრეტული პროვაიდერის ჯავშნის სისტემაში აღნიშნული ზოგადი პირობების მიხედვით.
  5. მომხმარებელი ავიარეისის დაჯავშნის მოთხოვნას ახდენს ჯავშნის სისტემის მიერ შემოთავაზებული ვარიანტებიდან ერთ-ერთის შერჩევით და პერსონალური ანკეტის საშუალებით საჭირო ინფორმაციების შეყვანით, რომელთა გადამუშავების პროცესს განსაზღვრავს მოხმარების წესებისა და პირობების მე-5 თავი.
  6. მოთხოვნის დადასტურება და ფასის ცვლილება:
   1. მომხმარებელი მითითებულ იმეილზე იღებს ჯავშნის დასტურს, რომელიც გარდა ჯავშნის ნომრისა შეიცავს შერჩეული რეისის, ჯამური თანხისა და გადახდის ფორმის შესახებ ინფორმაციას. ბილეთის ფასი შედგება: გადამყვანის წმინდა საფასურის, აეროპორტის მოსაკრებლის, გადასახადების, ბილეთის გენერირების სერვისის აუნაზღაურებელი საფასურისს, დამატებითი გადასახადებისა და იმ სხვა სერვისების გადასახადებისგან, რომლებიც ჯავშნის ინტეგრალური ელემენტები არიან და რომლებიც აღწერილნი არიან ჯავშნის სისტემაში ტრანზაქციის შეჯამებაში.
   2. ჯავშანში მითითებული ბილეთის ფასი გარანტირებული არ არის მანამ სანამ პროვაიდერის ანგარიშზე თანხა არ აისახება.
   3. მომხმარებელი გადახდამდე ვალდებულია შეამოწმოს მიღებულ დადასტურებაში მითითებული ინფორმაცია და გაეცნოს გადახდის თარიღს, რათა მოხერხდეს ბილეთის იმ ფასში შეძენა, რაც ძებნის დროს ჯავშნის სისტემაში იყო მითითებული.
  7. ავიაბილეთის შეძენა:
   1. მომხმარებელი იმ პირობით ახდენს ბილეთის შეძენა, რომ ჯავშნის სისტემაში სწორი მონაცემები მიუთითა. ავიაბილეთის შეძენამდე მომხმარებლის ვალდებულებაა გაეცნოს და დაეთანხმოს აღნიშნულ მოხმარების წესებსა და პირობებს და გაეცნოს ჯავშნის პირობებსა და მის მიერ შერჩეული რეისის ტარიფებს, რომლებიც ჯავშნის სისტემაშია მითითებული. ბილეთის გენერირებასთან დაკავშირებულ სერვისებზე პროვაიდერი იღებს სერვისის აუნაზღაურებელ გადასახადს, რომლის რაოდენობა განისაზღვრება ჯავშნის პროცესში.
   2. მომხმარებელი ჯავშნის ავიაბილეთს ჯავშნის სისტემაში ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრში, ბილეთის ხელმისაწვდომობის, ფასის და ჯავშნის სისტემაში ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრში აღწერილი სერვისის რეალიზების შესაძლებლობის გათვალისწინებით.
   3. ჯავშნის მოთხოვნის მიღების შემდეგ პროვაიდერი უფლებას იტოვებს დაუკავშირდეს მომხმარებელს მონაცემების ვერიფიკაციისა და ჯავშნის პირობების დასადასტურებლად. მომხმარებელთან დაკავშირების შეუძლებლობის შემთხვევაში პროვაიდერი ჯავშანს მოახდენს იმ პირობების მიხედვით, რომლებიც მომხმარებელმა მიუთითა ჯავშნის მოთხოვნისას. პროვაიდერი ასეთ ჯავშანს განახორციელებს იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელი გადაიხდის მინიმუმ ბილეთის საფასურს, მომხმარებლის მიერ ჯავშნის ფარგლებში განსაზღვრული დამატებითი სერვისების საფასურს და სერვისის გადასახადს.
   4. დამატებითი სერვისები განსაზღვრული მომხმარებლის მიერ, რომელთა რეალიზებაც ჯავშნის ფარგლებში უნდა მოხდეს, (მაგ. სპეციალური საკვები, პროგრამა frequent flyer-ში ქულების დამატება, ცხოველებთან ერთად ფრენა, დამატებითი ბარგი, სპეციალური ბორტის ბარგი, ბავშვი მეთვალყურის გარეშე, მგზავრის დამატებითი მზრუნველობა, დახმარება ინვალიდებისთვის, ბავშვის ეტლი და სხვა) უნდა იქნას მოთხოვნილი სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით ან eSky-ს მიერ მითითებულ იმეილ მისამართზე, მათი რეალიზების შესაძლებლობის განსასაზღვრად.
   5. პროვაიდერი უფლებას იტოვებს უარი თქვას ბილეთის გენერირებაზე, თუ მომხმარებლის მიერ შერჩეული ტარიფი თანხმობაში არ მოდის გაყიდვის პირობებთან ან არსებობენ სხვა შეზღუდვები გადამყვანთა შორის ხელშეკრულებებში, რაზეც პროვაიდერს გავლენა არ აქვს.
  8. ავიაბილეთების საფასურის გადახდის რეალიზება მოხდება აღნიშული მოხმარების წესებისა და პირობების VII-ე პუნქტის შესაბამისად.
  9. მომხმარებლის ავიაბილეთის გენერირება ხდება პროვაიდერის მიერ ელექტრონული ფორმით.
  10. ელექტრონული ავიაბილეთები, შეძენილი პორტალზე www.eSky.ge, მიწოდებული იქნება ჯავშნის სისტემაში არსებულ პერსონალურ ანკეტაში დატანილი ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის მეშვეობით მიწოდებულ იმეილ მისამართზე.
  11. გადამყვანის გამო ჯავშნის ანულირება:
   1. eSky არ იღებს პასუხისმგებლობას მომხმარებლების მიერ ჯავშნის სისტემაში მოხდენილ ჯავშნებში ავიახაზების მიერ განხორციელებულ ცვლილებებზე და ანულირებაზე. ჯავშანში შესაძლო ცვლილებების შესახებ ინფორმაციას eSky გაგზავნის პერსონალურ ანკეტაში მითითებულ იმეილ მისამართზე ან ტელეფონით შეატყობინებს მითითებულ ტელეფონის ნომერზე.
   2. ანულირებისა და ცვლილებების, მათ შორის ფრენის დაგვიანების შედეგად გაჩენილი ყველა საჩივარი, მომხმარებელმა უნდა მიმართოს უშუალოდ გადამყვანს. გადამყვანები პასუხიმგებლობას იღებენ ვარშავისა და მონრეალის კონვენციების ფარგლებში.
  12. ავიაბილეთის დაბრუნება:
   1. გადამხდელს უფლება აქვს პორტალ www.eSky.ge-ზე შეძენილი ბილეთი უკან დააბრუნოს, თუკი ამის საშუალებას იძლევიან გადამყვანის მიერ უშუალოდ განსაზღვრული პირობები. ბილეთის დაბრუნებას შესაძლოა მოჰყვეს ჯარიმის გადახდა, რომლის საფასურსაც გადამყვანი ადგენს.
   2. თუკი სატარიფო პირობები ბილეთის უკან დაბრუნების საშუალებას იძლევიან, გადამხდელი უნდა დაუკავშირდეს სატელეფონო მომსახურების ცენტრს ბილეთის დასაბრუნებლად.
   3. შერჩეული გადახდის ფორმიდან გამომდინარე, იმ თანხის დაბრუნება, რომელიც გადამხდელს ეკუთვნის ხდება გადამხდელის ანგარიშზე ან გადახდის ბარათის ანგარიშზე პროვაიდერის მიერ თანხის მიღებიდან 7 დღის განმავლობაში. თანხის უკან დაბრუნების თარიღად ითვლება ის დღე, როცა პროვაიდერის ანგარიშიდან თანხა ჩამოიჭრა.
  13. ჯავშნის ცვლილებები/მოდიფიკაციები, დამატებითი სერვისები:
   1. მომხმარებელი ჯავშანში ცვლილებებს ახდენს სატელეფონო მომსახურების ცენტრის ან პორტალ www.eSky.ge -ზე არსებული საკონტაქტო ანკეტის საშუალებით. თუ გაფრენამდე 48 საათია დარჩენილი, ცვლილებების მოხდენა მხოლოდ სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებითაა შესაძლებელი.
   2. ავიაბილეთის ცვლილების საფასური დამოკიდებულია გადამყვანის მიერ განსაზღვრულ ცვლილებების შესაძლებლობებზე და ფასებზე. ჯავშნის ცვლილების ჯამურ თანხაში შედის:
    • ცვლილების/დამატებითი სერვისის ძირითადი საფასური (მასში შედის ბილეთის შეცვლის საფასური, რომელიც გამომდინარეობს ავიახაზების პირობებიდან და საფასო ინფორმაციიდან და აუნაზღაურებელი სერვისის საფასური ცვლილების შესატანად/დამატებითი სერვისის შესაკვეთად)
    • ტარიფის ფასში სხვაობა (ბილეთის პირველადი საფასურისა და ცვლილების განხორციელების პერიოდში არსებული ფასის სხვაობა),
    • გადასახადებსა და აეროპორტის მოსაკრებლებში სხვაობა - (გადასახადებსა და აეროპორტის მოსაკრებლების პირველად საფასურსა და ცვლილების განხორციელების პერიოდში არსებული ფასის სხვაობა),
   3. ჯავშნის სისტემაში ჯავშნის მოდიფიცირებას პროვაიდერი ახდენს ცვლილებების შეტანისა და დამატებითი სერვისების შეკვეთის ფასების მიხედვით.
    ნაყიდ ბილეთში დამატებითი სერვისებისთვის შეტანილი ცვლილებების ფასები (ფასები GEL)
    ცვლილება ფრ ერთ კაცზე
    ცვლილებები ბილეთში (მათ შორის: მოგზაურობის თარიღისა და რეისის, მგზავრის გვარის ცვლილება) 39
    ბილეთის ანულირება ან დაბრუნება 39
    დამატებითი ან სპეციალური ბარგის შეკვეთა 26
    მზრუნველის გარეშე მოგზაური ბავშვისთვის ასისტენტის შეკვეთა 20
    თვითმფრინავში შერჩეული დასაჯდომი ადგილის დაჯავშნა 26
    სპეციალური საკვების შეკვეთა 20
    ცხოველების ტრანსპორტირება 23
    ბორტზე ასვლის პირველობა 23
    ავიახაზების მიერ შემოთავაზებული დამატებითი სერვისები 23
    ონლაინ რეგისტრაცია/ დახმარება რეგისტრაციისას 23
   4. მომხმარებელს შეუძლია ბილეთებში შეტანილი ცვლილებების საფასურის გადახდა მოხმარების წესებისა და პირობების მე- VII პუნქტში განსაზღვრული ფორმით. ბარათით გადახდა შესაძლებელია მხოლოდ სატელეფონო მომსახურების ცენტრის მეშვეობით. თუკი გადახდა მოხდება თანხის გადარიცხვით გადახდის ანგარიშიდან, მომხმარებელი იღებს ცვლილებების დასტურს იმეილის სახით, რომელიც შეიცავს: ჯავშნის დეტალებს (ჯავშნის ნომერი, მგზავრთა მონაცემები, რეისის დეტალები, დამატებითი სერვისების შესახებ ინფორმაცია და სატარიფო პირობები), გადახდის მონაცემებსა და ცვლილების საფასურს.
   5. ზოგიერთ აქციურ ტარიფებს, ხელმისაწვდომს ჯავშნის სისტემაში, გააჩნიათ ჯავშნისა და ბილეთების გენერირების მკაცრად განსაზღვრული პირობები. განსაკუთრებით ეს ეხება იმ ტარიფებს, რომელთა დაჯავშნა და შეძენა უნდა მოხდეს მინიმუმ 3, 7 ან 14 დღით ადრე. ამ პირობის დარღვევამ შეიძლება გავლენა მოახდინოს ავიაბილეთის ცვლილების ფასზე. eSky უფლებას იტოვებს ანულირება მოახდინოს მომხმარებლის იმ ჯავშნისა, რომლის დაჯავშნაც მოხდა ზუსტად სამი, შვიდი ან თოთხმეტი დღით ადრე, მომხმარებლის მიერ გადამყვანის მიერ დადგენილი კონკრეტული ტარიფით შეძენის ლიმიტის ამოწურვის გამო. ავიახაზებმა შეიძლება მოითხოვონ ბილეთის უფრო ადრე გენერირება. ასეთ შემთხვევაში მომხმარებელი ჩვენგან იღებს აქტუალურ იმეილ მისამართზე ინფორმაციას მოთხოვნილი გადახდის თარიღის შესახებ.
 • § 9. სერვისი MultiLine

  1. ზოგადი პირობები
   1. ფრენა მონიშნული როგორც „MultiLine”, ხელმისაწვდომი მომხმარებლებისთვის ჯავშნის სისტემაში, მოიცავს მინიმუმ ორ ფრენას გადაჯდომით ან გადაჯდომებით, ერთი ან მეტი გადამყვანით, რომლებზეც ცალ-ცალკე ბილეთები გენერირდა. ასეთ სიტუაციაში, რეისის თითოეული ფრენა, რომელსაც თავისი ბილეთი გააჩნია, აღქმულია როგორც ცალკე სერვისი, რომელიც სხვებთან არ არის დაკავშრებული მთლიანი მოგზაურობის ფარგლებში, ამასთან არ აქვს მნიშვნელობა ცალკე ბილეთები გენერირდება ერთი თუ მეტი გადამყვანის სერვისებზე („MultiLine”). ფრენების კომბინაცია, მოძებნილის ჯავშნის სისტემის საშუალებით სერვის MultiLine ფარგლებში შემდგომში ცნობილი იქნება როგორც „მოგზაურობა“
   2. MultiLine ბილეთების შეძენა ნიშნავს ერთზე მეტი ბილეთის შეძენას, რომელიც მოიცავს რამდენიმე ფრენას გადაჯდომით ან გადაჯდომებით, რომლებზეც მომხმარებელი იღებს ცალ-ცალკე ავიაბილეთებს ერთ ან მეტ გადამყვანთან ჯავშნის სისტემაში ერთი ჯავშნის პროცესის ფარგლებში. შეძენილი ბილეთების ჯამი არ გახლავთ ერთი კომბინირებული ბილეთი, რომელიც მოიცავს კონკრეტულ ფრენებს მოგზაურობის ფარგლებში.
   3. იმის გათვალისწინებით, რომ სერვისი MultiLine რეალიზებულია ცალ-ცალკე ავიაბილეთების საფუძველზე, ერთი ან მეტი გადამყვანით, ერთი მოგზაურობის ფარგლებში, მომხმარებელს ვალდებულება აქვს მოახდინოს ბარგის სერვისის წესების ვერიფიკაცია მთელი მოგზაურობის ფარგლებში, თითოეულ მის მონაკვეთზე, ისევე როგორც ვალდებულება მოახდინოს დოკუმენტაციის ვერიფიკაცია, რომლებიც საჭიროა სერვისის რეალიზებისთვის, მათ შორის ვიზები ქვეყანაში შესასვლელად ან ტრანზიტისთვის, აუცილებელი იმ ქვეყნისთვის სადაც რეალიზებულია სერვისი MultiLine ან რომელშიც მომხმარებელს გადაჯდომა აქვს.
   4. MultiLine ფარგლებში მომხმარებლის მიერ ცალკე ბილეთების შეძენა, იმის გათვალისწინებით, რომ კონკრეტულ ფრენებს შორის შეიძლება იყოს მცირე დრო გადაჯდომისთვის (დამოკიდებული მგზავრის მიერ მითითებულ პარამეტრებზე ჯავშნის სისტემაში და ხელმისაწვდომ ფრენებზე), შეიძლება არსებობდეს რისკი მომდევნო ფრენის ან ფრენების რეალიზებისა მოგზაურობის ფარგლებში, მათი გაუქმების, დაგვიანების ან ფრენის დროის შეცვლის შედეგად.
   5. MultiLine-ის ხელმისაწვდომობა დამოკიდებულია ბილეთების ხელმისაწვდომობაზე კონკრეტული გადამყვანების რეისებზე და აგრეთვე მომხმარებლის მიერ ჯავშნის სისტემაში დამოუკიდებლად შეყვანილ კრიტერიუმებზე.
 • § 10. პაკეტი „ფრენა+სასტუმრო“

  1. ჯავშნის სისტემაში ხელმისაწვდომი ან სატელეფონო მომსახურების სერვისების ფარგლებში მომხმარებლებს შეუძლიათ მინიმუმ 2 სხვადასხვა სახის სერვისების დაჯავშნა, რომლებიც მინიმუმ ავიაბილეთისა და სასტუმროს ჯავშანს უნდა მოიცავდეს და იყოს საგანი ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღებაზე მომხმარებელსა და eSky-ს შორის („ხელშეკრულება“) ხელშეკრულების გაფორმებისა.
  2. ხელშეკრულება გაფორმდება მხოლოდ აღნიშნული პუნქტით გათვალისწინებული სერვისის რეალიზაციისას, რომლის დადასტურება ხდება ჯავშნის სისტემის ან სატელეფონო მომსაუხრების ცენტრის საშუალებით. ხელშეკრულების გაფორმების დადასტურების დოკუმენტი და მისი შემადგენელი ელემენტები გაიგზავნება ცალკე დოკუმენტად იმეილზე, რომელიც მითითებულია ჯავშნის სისტემის ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით. ზემოთ აღნიშნულის გათვალისწინებით, ტუროპერატორი და მომხმარებელი თანხმდებიან, რომ აღნიშნული პუნქტით გათვალისწინებული რეალიზაციისას კომუნიკაცია ხდება ელექტრონულად, მყარი მატარებელი კი იმეილია და მომხმარებლისთვის გაგზავნილი დოკუმენტები PDF ფორმატში, როგორც სერვისის რეალიზების დასტური.
  3. მომხმარებლის მიერ შერჩეული სერვისების აღნიშნული პუნქტით განსაზღვრული პირობებით ტურ ოპერატორია სს eSky.pl,ოფისით კატოვიცეში (40-265), Murckowska ქ. 14A, დარეგისტრირებული კომპანიების რეესტრში, რომელსაც ახდენს რეგიონული სასამართლო კატოვიცე-აღმოსავლეთი კატოვიცეში, ქვეყნის სასამართლო რეესტრის VIII ეკონომიკური განყოფილება ნომრით KRS 0000383663, NIP 948-19-87-199, REGON 670140736, საწყისი კაპიტალი 1 019 525.60 PLN გადახდილი მთლიანად.
  4. ტურ ოპერატორი პასუხისმგებლობას იღებს აღნიშნული პუნქტითა და ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხელშეკრულებით განსაზღვრული სერვისების შესრულებაზე, მიუხედავად იმისა ეს სერვისები ტურ ოპერატორის მიერ უნდა იქნას შესრულებული თუ სერვისების სხვა მომწოდებლების მიერ. eSky ამ საკითხში არსებული კანონების მიხედვით ზღუდავს საკუთარ პასუხიხმგებლობას არ შესრულების ან არასწორად შესრულების შემთხევაში ტურისტული ღონისძიების სამმაგ საფასურამდე თითოეულ მომხმარებელზე. ზემოდხსენებული შეზღუდვები არ ვრცელდება ადამიანების ზიანზე და აგრეთვე გამიზნულად ან დაუდევრობის გამო გამოწვეულ ზიანებზე.
  5. ტურ ოპერატორი დაუყოვნებლივ უწევს დახმარებას მომხმარებელს, რომელიც რთულ სიტუაციაში აღმოჩნდა, მათ შორის იმ გარემოებებში, როდესაც შეუძლებელია მისი უკან ქვეყანაში დაბრუნება, ტურისტულ ღონისძიებასთან დაკავშირებული ხელშეკრულების მიხედვით, იმ განსაკუთრებული მიზეზებით რომელთა თავიდან აცილებაც შეუძლებელია, ტურ ოპერატორი თავის თავზე იღებს მომხმარებლის დაბინავების ხარჯებს 3 დღის განმავლობაში, შეძლებისდაგვარად ტურისტულ ღონისძიებასთან დაკავშირებულ ხელშეკრულებაში განსაზღვრული კატეგორიის შესაბამისად.
  6. აღნიშნული პუნქტით გაწერილი სერვისების დაჯავშნა ხდება მომხმარებლის მიერ, მის მიერ მითითებული პარამეტრებისა და კრიტერიუმების მიხედვით, რომელთა საფუძველზეც ჯავშნის სისტემის ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით გაიგზავნება შესაბამისი ინფორმაცია სერვისის რეალიზების, ტურისტული მომსახურეობების მთავარი მახასიათებლების, მომხმარებლისა და ტურ ოპერატორის უფლება-მოვალეობების შესახებ.
  7. ტურ ოპერატორი გაცნობებთ, რომ ხელშეკრულებით გაწერილი ზოგიერთი მომსახურეობის ეფექტური რეალიზება დამოკიდებული შეიძლება იყოს კომუნიკაციაზე მოგზაურობის ქვეყნის სახელმწიფო ან ინგლისურ ენაზე.
  8. აღნიშნული პუნქტით განსაზღვრული, ჯავშნის სისტემის საშუალებით სერვისების რეალიზების დეტალები ხელმისაწვდომია აღნიშული მოხმარების წესებისა და პირობების დანართ ნრ 1-ში.
  9. აღნიშნული პუნქტით განსაზღვრული, სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით სერვისების რეალიზების დეტალები ხელმისაწვდომია აღნიშული მოხმარების წესებისა და პირობების დანართ ნრ 4-ში.
  10. აღნიშნული პუნქტით განსაზღვრული სერვისების მომხმარებელი დაზღვეულია ტურ ოპერატორის გაკოტრების შემთხვევისგან, მოხმარების წესებისა და პირობების ნრ 1 და ნრ 4 დანართებში აღწერილი წესების მიხედვით.
  11. ჯავშნის სისტემაში ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით მითითებული აღნიშნული პუნქტით განსაზღვრული სერვისის ფასი შეიცავს ტურისტული ღონისძიების ფასს გადასახადებთან ერთად და აგრეთვე საჭიროების შემთხვევებში ყველა დამატებითი გადასახადებთან და სხვა ფასებთან ერთად ან - თუ შეუძლებელია ხელშეკრულების გაფორმებამდე ამ ფასების გასნაზღვრა - ინფორმაციას დამატებითი ფასების შესახებ, რომლების გადახდაც მგზავრს შეუძლია მოუწიოს.
  12. ფასების გაზრდა შესაძლებელია მხოლოდ როგორც ცვლილების უშუალო შედეგი:
   1. მგზავრთა გადაყვანის ფასები გამომდინარე საწვავის ან სხვა ენერგიის წყაროს ხარჯების ცვლილებებიდან;
   2. ხელშეკრულებით განსაზღვრული ტურისტული სერვისების გადასახადები ან საფასური, დამატებული იმ ერთეულების მიერ, რომლებიც არ ღებულობენ უშუალო მონაწილეობას ტურისტული ღონისძიების რეალიზებაში, მათ შორის ტურისტული, აეროპორტის ან ბორტზე ასვლის ან ბორტიდან ჩამოსვლის ფასები;
   3. იმ ვალუტის კურსები, რომელთაც მნიშვნელობა აქვს აღნიშნული ტურისტული ღონისძიებისთვის.
  13. ხელშეკრულებაში აღნიშნული ფასი არ შეიძლება გაიზარდოს აღნიშნული პუნქტით განსაზღვრული სერვისების რეალიზების დაწყებიდან 20 დღის განმავლობაში.
  14. მომხმარებელმა ხელშეკრულება შეიძლება გააუქმოს ნებისმიერ დროს ტურისტული ღონისძიების წამოწყებამდე, თუმცა მომხმარებელი შესაძლოა ვალდებული გახდეს ტურ ოპერატორს გადაუხადოს გაუქმების შესაბამისი და დასაბუთებული გადასახადი. ხელშეკრულებაში გაუქმების გადასახადის საფასურის არ აღნიშვნის შემთხვევაში, ეს საფასური შესაბამისია ტურისტული ღონისძიების ფასისა, რომელიც შემცირებულია დაზოგილი ხარჯებით ან ფინანსებით, ტურისტული სერვისების მონაცემების ალტერნატიული გამოყენების სახელით. მომხმარებლის მოთხოვნის შემთხვევაში ტურ ოპერატორი განმარტავს ღონისძიებაში მიღებაზე მონაწილეობის გაუქმების საფასურს.
  15. ტურისტულ ღონისძიებაში მიღებაზე მონაწილეობის გაუქმების საფასური ხელშეკრულებაში შეიძლება განისაზღვროს იმის მიხედვით, რამდენად ადრე მოხდა გაუქმება, როგორია ხარჯების მოსალოდნელი დაზოგვა და როგორია ის მოსალოდნელი შემოსავალი, რომლის მიღებაც ხდება ტურისტული მომსახურების მონაცემების გამოყენების სახელით. საფასურის ჩამოჭრა ხდება იმ თანხიდან, რომელიც მომხმარებელმა გადაიხადა.
  16. ტურისტულ ღონისძიებაში მიღებაზე მონაწილეობის გაუქმება მომხმარებელს შეუძლია უფასოდ ღონისძიების დაწყებამდე იმ შემთხვევაში, თუ დანიშულების ადგილზე ან მის შემოგარენში მოხდა გაუთვალისწინებელი და გარდაუვალი შემთხვევა, რომელმაც შესაძლოა იმოქმედოს ტურისტული ღონისძიების რეალიზებაზე. მომხმარებელს შეუძლია მოითხოვოს მხოლოდ ტურისტული ღონისძიების სახელით გაწეული გადახდების უკან დაბრუნება კომპენსაციის გარეშე.
  17. ზემოთ ნახსენები გადასახადების უკან დაბრუნებას ტურ ოპერატორი ახდენს ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის ხელშეკრულების გაუქმებიდან 14 დღის განმავლობაში.
  18. აღნიშნული პუნქტით განსაზღვრული სერვისების ფარგლებში მომხმარებელს შეუძლია ტურ ოპერატორის თანხმობის გარეშე გადასცეს ტურისტულ ღონისძიების ხელშეკრულების სახელით განსაზღვრული ყველა უფლება მეორე პიროვნებას, რომელიც აკმაყოფილებს ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების პირობებს და რომელიც იღებს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ ყველა ვალდებულებას, იმ შემთხვევაში თუ მომხმარებელი ტურ ოპერატორს ამის შესახებ გონივრულ ვადებში აცნობებს მყარი არხის საშუალებით. თუკი უფლება-მოვალეობების გადაცემა ტურისტულ ორგანოზატორს გარკვეული თანხა უჯდება, მაგ. მომხმარებლის მონაცემების ცვლილება, ორგანიზატორი ვალდებულია აცნობოს ამის შესახებ მომხმარებელს. აღნიშნული ხარჯები უნდა იყოს დასაბუთებული და არ შეიძლება გადააჭარბოს იმ ფაქტობრივ ხარჯებს, რომლებსაც ორგანიზატორი გასცემს ხელშეკრულების გადაცემისთვის. ხელშეკრულების გადაცემის მოთხოვნის გაგზავნა ღონისძიების დაწყებამდე 7 დღეზე ადრე ყველა შემთხვევაში ითვლება გონივრულ ვადებში მოთხოვნად.
  19. აღნიშნული პუნქტით განსაზღვრული სერვისების ფარგლებში მომხმარებელს ეძლევა უბედური შემთხვევებისა და მკურნალობის ხარჯების სავალდებულო დაზღვევა. აღნიშნული დაზღვევის დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია შემდეგი ბმულების ქვეშ: დაზღვევის ზოგადი პირობები და პროდუქტის ბარათი. მომხმარებელს უფლება ეძლევა ისარგებლოს eSky-ის მიერ რეალიზებული სერვისების სხვა დაზღვევებით, ჯავშნის სისტემის ან სატელეფონო მოსახურების ცენტრის საშუალებით განსაზღვრულ ფარგლებში.
  20. მომხმარებელი ინფორმირებული იქნება ორგანიზატორის მიერ იმ ყველა სპეციალური მოთხოვნების შესახებ, რომლებიც მომხმარებელმა მოითხოვა და რომელსაც ორივე მხარე დაეთანხმა.
  21. აღნიშნული პუნქტით განსაზღვრული სერვისების ფარგლებში მომხმარებელი ვალდებულია აცნობოს ტურ ოპერატორს იმ ყველა შეუთავსებლობის შესახებ, რომლებიც დაფიქსირდა ტურისტული ღონისძიების ორგანიზებისას.
  22. აღნიშულ პუნქტში გაწერილი მომხმარებლების საჩივრების განხილვა მოხდება XVIII-ე პუნქტში (საჩივრები) აღწერილი წესების მიხედვით.
  23. აღნიშნულ პუნქტში გაწერილი სერვისების, პორტალ https://www.eSky.ge/-ის მომხმარებლის სახელზე მოხდება სპეციალური მოსაკრებლის გადახდა ტურისტული გარანტიის ფონდში, იმ რაოდენობით რომელიც შესაბამისი კანონმდებლობითაა განსაზღვრული.
  24. თუკი მომხმარებლის მიერ შერჩეული ობიექტის აღწერაში, ტურისტული ღონისძიების რეალიზების ფარგლებში, არ მოხდა მითითება ნათლად იმ ინფორმაციისა, რომ ობიექტი აღჭურვილია უნარშეზღუდულთათვის შესაბამისი პირობებით, ეს ობიექტები არ არიან განკუთვნილი უნარშეზღუდული პირებისთვის.
 • § 11. დამატებითი სერვისები

  1. ჯავშნის სისტემასა და სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით ხელმისაწვდომ სერვისების ფარგლებში, მომხარებლებს შეუძლიათ დაჯავშნონ დამატებითი სერვისები, რომელთა საფასურიც განისაზღვრა ტრანზაქციის პროცესში ჯავშნის სისტემაში ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის მეშვეობით.
  2. აღნიშნულ პუნქტში აღწერილი, მომხმარებლის მიერ შერჩეული და გადახდილი და ამავდროულად ხელმისაწვდომი ჯავშნის სისტემაში თითოეული სერვისი არის იმ სერვისის ინტეგრალური ელემენტი, რომლისთვისაც დამატებითი სერვისების დაჯავშნა მოხდა.
  3. eSky-ს სერვისების პაკეტი (შემდგომში „სერვისების პაკეტი“) ტრანზაქციის გადასახადია ერთ ან მრავალ მოდიფიკაციაზე ავიაბილეთში, რომელიც მისი ინტეგრალური ნაწილია, შესრულებული სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით, მითითებული ჯავშნის სისტემაში. სერვისების პაკეტის შეძენის შემთხვევაში, მომხმარებელი განთავისუფლებულია eSky-ს მიერ მოთხოვნილი ტრანზაქციის გადასახადიდან, რომელიც მითითებულია ნაყიდ ბილეთში დამატებითი სერვისებისთვის შეტანილი ცვლილებების ფასების ცხრილში. იმ შემთხვევაში როდესაც ავიახაზები სატარიფო პირობების მიხედვით იღებს გადასახადს ცვლილებებზე/ანაზღაურებებზე/სპეციალურ სერვისებზე, მომხმარებელი ვალდებულია გადაიხადოს ავიახაზების მიერ მითითებული სერვისის საფასური.
  4. ონლაინ რეგისტრაცია საშუალებას იძლევა ნაყიდი ავიაბილეთისთვის კონკრეტული ავიახაზების ელექტრონულ სისტემაში რეგისტრაციის გავლისა, თუ ჯავშნის პროცესში ასეთი შესაძლებლობა განისაზღვრა. ონლაინ რეგისტრაციის ფარგლებში გენერირებული ჩასხდომის ბარათი გაიგზავნება მომხმარებლის მიერ ჯავშნის პროცესში მითითებულ იმეილ მისამართზე ისეთ ვადებში, რომ გადაყვანის მომსახურებით სარგებლობა უპრობლემოდ მოხდეს. ზოგიერთმა ავიახაზებმა მომხმარებლისგან შეიძლება მოითხოვონ რეგისტრაციისთვის საჭირო დამატებითი ინფორმაცია, რომელთა მიწოდებაც არ მოხდა ჯავშნის პროცესში. მომხმარებელი ვალდებულია აქტუალური საკონტაქტო მონაცემების მიწოდებისა, როგორიცაა იმეილ მისამართი და ტელეფონის ნომერი, რათა მოხდეს მათთან დაკავშირება, განსაკუთრებით გაფრენის წინ. საკონტაქტო ინფორმაციის არ მიწოდება, გაფრენამდე 48 საათით გვიან ინფორმაციის მიწოდება, არასრული ან არააქტუალური ინფორმაციის მიწოდება, eSky-ს ზარებზე არ პასუხი შესაძლოა იყოს ონლაინ რეგისტრაციის ვერ შესრულების მიზეზი, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს ავიახაზების მიერ დადგენილი დამატებითი გადასახადების გადახდა ან გადაყვანის სერვისის ვერ შესრულება.
  5. უსაფრთხო ბილეთი - ფრენის დაგვიანების ან გაუქმების შემთხვევაში, მომხმარებლის ფრენის მონაცემების ანალიზის ფარგლებში, კომპენსირების მიზნიდ eSky მიაწვდის ინფორმაციას თანამშრომელ ერთეულზე, როგორიცაა AIRHELP LIMITED, 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong, CB No. 1926223, BR No. 61625023-00, რომელიც წამოიწყებს შესაბამის მოქმედებებს მომხმარებლის თანხმობის შემთხვევაში. ამავდროულად, ევროპარლამენტისა და ევროკავშირის საბჭოს ნრ 261/2004 განკარგულების (WE) მიხედვით, eSky აცნობებს, რომ მომხმარებელს უფლება აქვს კომპენსაციის მოთხოვნის გაგზავნისა უშუალოდ ავიახაზების მიმართ, იმ კომპენსაციის მისაღებად, რომელიც მომხმარებელს შესაძლოა ეკუთვნოდეს.
 • § 12. დაკავშირებული ტურისტული სერვისები

  1. პორტალ https://www.eSky.ge/-ის მომხმარებელი ქვემოთ აღწერილ სიტუაციებში ახდენს დაკავშირებული ტურისტული სერვისების შეძენას, რომლებიც უნდა გავიგოთ როგორც მინიმუმ ორი სხვადასხვა სახეობის ტურისტული სერვისის გაერთიანება, რომლებიც ტურისტული ღონისძიების ნაწილები არ არიან და რომელთა შეძენაც ხდება იგივე მოგზაურობისთვის ან არდადეგებისთვის და მომწოდებლებთან გაფორმებული ცალკე ხელშეკრულებებით არიან განსაზღვრულნი. ამასთან, დაკავშირებული სერვისების შეძენა ხდება იმ შემთხვევაში, როცა ტურისტული კომპანია მოგზაურებს უმარტივებს ტურისტული სერვისების შეძენას:
   1. მისი გაყიდვების პუნქტში ერთ-ერთი ვიზიტის ან კონტაქტის დროს, სადაც ტურისტული სერვისის შერჩევა და მისი საფასურის გადახდაა შესაძლებელი ან
   2. მეთოდით, რომელიც განსაზღვრულია სხვა ტურისტული კომპანიის მიერ, მინიმუმ ერთი დამატებითი ტურისტული სერვისის ფარგლებში, თუ ხელშეკრულება აღნიშნულ კომპანიასთან გაფორმდება არაუგვიანეს 24 საათის შემდეგ პირველი ტურისტული სერვისის ჯავშნის დადასტურებიდან.
  2. დაკავშირებული ტურისტული სერვისების გახსნა არ ხდება ზემოთ ნახსენები პირობების შესრულების მიუხედავად, თუ შეერთება არ ხორციელდება ერთზე მეტი სახის ტურისტული სერვისის (მგზავრთა გადაყვანა, დაბინავება სხვა მიზნებით ვიდრე ქვეყანაში დარჩენა, რომელიც არ არის მგზავრთა გადაყვანის განუყოფელი ელემენტი, მანქანებისა და სხვა ძრავიანი გადაადგილებების საშუალების დაქირავება), ერთ ან რამდენიმე ტურისტულ სერვისზე, რომლებიც გახლავთ სხვა მომსახურება და რომლებიც არ არიან სერვისის ინტეგრალური ნაწილები: მგზავრთა გადაყვანის, დაბინავების სხვა მიზნებით ვიდრე ქვეყანაში დარჩენა, რომელიც არ არის მგზავრთა გადაყვანის განუყოფელი ელემენტი, მანქანებისა და სხვა ძრავიანი გადაადგილებების საშუალების დაქირავების, თუკი ამ სერვისების საფასური არის დაკავშირებული სერვისების სრული საფასურის 25%-ზე ნაკლები და არ არიან რეკლამირებული როგორც ამ რეისის საჭირო ელემენტები და აგრეთვე არ არიან ამ რეისის საჭირო ელემენტები სხვა მიზეზებით. ამასთან, დაკავშირებული სერვისები არ არიან სერვისები, რომლებიც 24 საათზე ნაკლებს გრძელდებიან, იმ შემთხვევაში თუ სერვისში დაბინავება არ შედის.
  3. დეტალური ინფორმაცია დაკავშირებული სერვისების, ამ სახის მომსახურების გამოყენების უფლება-მოვალეობების შესახებ ხელმისაწვდომია აღნიშნული მოხმარების წესებისა და პირობების ნრ 2 და ნრ 3 დანართებში.
  4. პორტალ https://www.eSky.ge/-ის მომხმარებლებისთვის, რომლებიც სარგებლობენ აღნიშნული პუნქტით განსაზღვრული სერვისებით, ხდება შესაბამისი მოსაკრებლის გადახდა ტურისტული გარანტიის ფონდში, იმ რაოდენობით რომელიც შესაბამისი კანონმდებლობითაა განსაზღვრული.
 • § 13. გადაყვანის ზოგადი პირობები IATA

 • § 14. Aავიახაზების პირობებზე გადასასვლელი ბმულები

  Aer Lingus, Air Baltic, Air Europa, Air Iceland, Air Rarotonga, Air Southwest, Airasia, Atlas Blue / Royal Air Marocco, Aurigny, Bergen Air Transport, Blu Express, BlueAir Business Aviation, Blue Islands, Bulgaria Air, BRA, Condor, Corendon, DAT, easyJet, Eurowings, Excelairways, FlyBe, flythomascook.com, Germania Express, GOL, Helvetic, WOW air, Jet2, TUI fly, Jet Blue Airways, Jetstar Airways, Jetstar Asia Airways, Kulula, Luxair, Lydd Air, Air Italy, Nature Air, Nextjet, Norwegian, Pegasus Airlines, Ryanair, Smart Wings, Skytrans Airlines, Southwest, SpiceJet, Sprint Air, Spirit Airlines, Sun Country Airlines, SunExpress, ThomasCookAirlines.com, TUI Airways, Transavia, Virgin Blue - Virgin Australia, Viva Colombia, Viva Peru, Vueling, WestJet Airlines, Wizz AirLaudamotion, Volotea, Astra Airlines, Jazeera Airways, Satena, EasyFly, Wingo, VivaAerobus, Mayair, AirPanama, JetSmart, Passaredo, LCPeru, Peruvian, Avianca, LATAM, AZUL, SkyAirlines, Amaszonas, Boliviana de Aviación, Aerolínea de Antioquia.

სასტუმროს ჯავშნები

 • § 15. სასტუმროს ჯავშნები

  1. eSky განსაზღვრავს პორტალ https://www.eSky.ge/-ზე და სატელეფონო მომსახურების ოფისის საშუალებით მომწოდებლების მიერ შემოთავაზებული სასტუმრო სერვისების გამოქვეყნების პირობებს იმ მომხმარებელთათვის, რომელთაც სასტუმრო სერვისების გამოყენება სურთ.
  2. eSky არ არის სასტუმრო მომსახურების ხელშეკრულების და იმ სხვა ხელშეკრულებების მხარე, რომლებიც მასთანაა დაკავშირებული, გაფორმებული ჯავშნის სიტემის საშუალებით. ასეთი ხელშეკრულების მხარეები გახლავთ მომხმარებელი და კონკრეტული, შემოთავაზებაში განსაზღვრული პროვაიდერი, რომელიც მომსახურებას ასრულებს და საგანია აღნიშნული ხელშეკრულებისა.
  3. ჯავშნის სისტემის საშუალებით გაფორმებული ხელშეკრულებები ფორმდება და რეალიზდება პროვაიდერებთან ხელშეკრულებების ზოგადი პირობების მიხედვით. ჯავშნის სისტემაში არსებულ შემოთავაზებაში წარმოდგენილი ყველა მონაცემი განსაზღვრულია უშუალოდ პროვაიდერთა მიერ მოწოდებულ მონაცემებზე დაყრდნობით. პროვაიდერების მიერ შესრულებული სასტუმრო სერვისების ჯავშნის პირობები გაწერილია შეკვეთაში და მათთან დაკავშირებულ პირობებში - https://developer.ean.com/terms/en/.
  4. eSky სასტუმრო სერვისების ჯავშნის ფარგლებში მომხმარებლისთვის უზრუნველყოფს:
   1. უშუალო წვდომა მომწოდებლების მიერ შემოთავაზებულ ობიექტებზე ქვეყანაში და მის ფარგლებს გარეთ,
   2. მომხმარებლების მიერ თავისუფლად და ინდივიდუალურად კონფიგურაციული სერვისების მოხმარება, რომლებიც ხელმისაწვდომია პორტალზე www.eSky.ge.
  5. სასტუმრო სერვისების დაჯავშნისა და მათი საფასურის გადახდის პირობები:
   1. ჯავშნის სისტემისა ან სატელეფონო მომსახურების ოფისის საშუალებით სასტუმრო სერვისების დაჯავშნა და ამავდროულად მათი საფასურის გადახდა მომხმარებლის მიერ იმ ვადებში, რომლებიც განსაზღვრულია ობიექტის შემოთავაზებაში, მომწოდებლის სახელზე, რომელიც ობიექტს სთავაზობს, სს eSky.pl-ს სახელზე გადახდის გარეშე.
   2. ჯავშნის სისტემისა ან სატელეფონო მომსახურების ოფისის საშუალებით სასტუმრო სერვისების დაჯავშნა და ამავდროულად მათი საფასურის გადახდა მომხმარებლის მიერ იმ ვადებში, რომლებიც განსაზღვრულია ობიექტის შემოთავაზებაში, სს eSky.pl-ს სახელზე.
  6. დაჯავშნის სახეები:
   1. არაგარანტირებული ჯავშანი, რომელიც არ იქნა გადახდილი მომხმარებლის მიერ
   2. გარანტირებული ჯავშანი, რომელიც წარმატებით იქნა გადახდილი მომხმარებლის მიერ ან მოხდა მომხმარებლის მონაცემების ვერიფიკაცია აღნიშნულ მოხმარების წესებსა და პირობებში გაწერილი წესების მიხედვით.
  7. სასტუმრო სერვისების ჯავშნის მოთხოვნის სახეები:
   1. https://www.eSky.ge/-ზე ხელმისაწვდომი ჯავშნის სისტემის და სხვა გვერდების საშუალებით, რომლებიც იმ ერთეულებს ეკუთვნის, რომლებიც eSky-სთან თანამშრომლობენ.
   2. სატელეფონო კონტაქტის საშუალებით, სატელეფონო მომსახურების ცენტრის მითითებულ ნომერზე.
  8. ჯავშნის დადასტურება და ფასები:
   1. მომხმარებელი მითითებულ იმეილ მისამართზე იღებს ჯავშნის დადასტურებას, რომელიც შეიცავს გარდა ჯავშნის ნომრისა, ინფორმაციას სასტუმრო სერვისზე, მის ჯამურ ღირებულებაზე და შერჩეულ გადახდის ფორმაზე.
   2. სასტუმრო სერვისის ფასი მითითებულია ზლოტებში ან სხვა ვალუტაში, რომლის მითითებაც ჯავშნის მოთხოვნისას მოხდა. სერვისის ფასში შედის დაბინავების ფასი, დღგ გადასახადი და ყველა სხვა გადასახადები, თუ ჯავშნის სისტემაში ან ჯავშნის დამადასტურებელ იმეილში არ განისაზღვრა სხვანაირად.
   3. იმ შემთხვევაში, თუ სასტუმრო სერვისის დაჯავშნა, გამომდინარე მისი პირობებიდან საჭიროებს თანხის გადახდას eSky-ს სახელზე, მომწოდებლის მიერ გაწერილი პირობების გამო სერვისის საფასური დატანილი ჯავშნის დადასტურებაში გარანტირებული არ არის, იმ მომენტამდე სანამ eSky თანხას არ მიიღებს.
   4. მომხმარებელი გადახდამდე ვალდებულია შეამოწმოს გაგზავნილ დადასტურებაში მონაცემების სისწორე.
  9. სასტუმრო სერვისების დაჯავშნა:
   1. მომხმარებელს შეუძლია დაჯავშნოს იმ პირობით, რომ ჯავშნის სისტემაში შეიყვანა სწორი პერსონალური მონაცემები. დაჯავშნამდე მომხმარებლის ვალდებულებაა გაეცნოს აღნიშულ მოხმარების წესებსა და პირობებს და დაეთანხმოს მას, აგრეთვე გაეცნოს მის მიერ შერჩეული ობიექტის დაჯავშნის პირობებს, რომლებიც ჯავშნის სისტემაშია ხელმისაწვდომი.
   2. ჯავშნის მოთხოვნის მიღების შემდეგ, eSky შეიძლება დაეკონტაქტოს მომხმარებელს შემოთავაზების დასადასტურებლად და მომხმარებლის მონაცემების ვერიფიცირების მიზნიდ. მომხმარებელთან დაკავშირების შეუძლებლობის შემთხვევაში, eSky პასუხს არ აგებს მომწოდებლის მიერ ჯავშნის ეფექტურად მიღებაზე, რომელიც მოხდა ჯავშნის მოთხოვნის შინაარსის მიხედვით, თუკი არ მოხდა გარანტირებული დაჯავშნა აღნიშული მოხმარების წესებისა და პირობების პუნკტ XV, ქვეპუნკტ 6-ის მიხედვით.
   3. თითოეული ჯავშანი/მოთხოვნა იგზავნება მომხმარებლის სახელით eSky-ს მიერ კონკრეტულ მომწოდებელთან, როგორც ჯავშნის დეკლარაცია.
   4. პროვაიდერს და მომწოდებელს უფლება აქვს მოახდინოს ჯავშნის ანულირება იმ შემთხვევაში, თუ არ მოხდა დაჯავშნილ ობიექტში გამოცხადება სერვისის დაწყების დღეს. ანულირების დრო და პირობები განისაზღვრება ობიექტის დაჯავშნის დეტალური პირობებით.
  10. სასტუმრო სერვისის დაჯავშნა ექვემდებარება კონკრეტული მომწოდებლის გვერდზე წარმოდგენილ გაუქმების პოლიტიკას.
  11. გარკვეულ შემთხვევებში eSky უფლებას იტოვებს მოახდინოს არაგარანტირებული ჯავშნის ანულირება, თუკი არ აქვს შესაძლებლობა დაუკავშირდეს მომხმარებელს მითითებულ ტელეფონის ნომერზე. მომხმარებელს საშუალება აქვს გარანტირებული დაჯავშნისა საკუთარი გადახდის ბარათის ნომრის მითითებით. ტრანზაქციის სინამდვილის დასადგენად კლიენტს შესაძლოა მოეთხოვოს ბარათის, პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის სკანისა და შევსებული UCCCF ანკეტის გაგზავნა
  12. შესაძლო საჩივრები ან კომპენსაციის მოთხოვნები მომხმარებელმა უნდა გაზგავნოს სერვისების შემსრულებელ კონკრეტულ მომწოდებლებთან. eSky პასუხს არ აგებს შუამავლების მიერ არასწორად შესრულებულ სერვისებზე.
  13. eSky-ს და სხვა, მომწოდებელთა სასტუმრო ობიექტების მონაცემთა ბაზების მიწოდების სფეროში მისი თანამშრომელი კომპანიების როლია მომხმარებელს მისცეს წვდომა კონკრეტული მომწოდებლების შემოთავაზებებზე.
  14. სასტუმროების საერთაშორისო კლასიფიკაცია ვარსკვლავების საშუალებით არ გახლავთ სასტუმროს შეფასების უტყუარი ინფორმაცია. eSky-ს ჯავშნის სისტემაში არსებული ინფორმაცია სასტუმროების შესახებ ეყრდნობა სასტუმროების საკუთარ შეფასებებს.

დაზღვევა

 • § 16. დაზღვევა

  1. დამზღვევი გახლავთ Colonnade Insurance S.A., დარეგისტრირებული ლუქსემბურგში, ნომრით: B 61605, სათაო ოფისით: rue Jean Piret 1, L-2350 ლუქდემბურგი, პოლონეთში მოქმედი როგორც Colonnade Insurance Société Anonyme პოლონეთის განყოფილება დარეგისტრირებული რეგიონულ სასამართლოში ქალაქ ვარშავისთვის, XII განყოფილება KRS, ნომრით 0000678377, NIP 1070038451, ოფისით: Marszałkowska ქ. 111, 00-102 ვარშავა, e-mail: info@colonnade.pl
  2. დამზღვევი აგენტი გახლავთ შპს We Care Insurance, ოფისით კატოვიცეში (40-265), Murckowska ქ. 14A, დარეგისტრირებული კომპანიების რეესტრში, რომელსაც ახდენს რეგიონული სასამართლო კატოვიცე-აღმოსავლეთი კატოვიცეში, ქვეყნის სასამართლო რეესტრის VIII ეკონომიკური განყოფილება ნომრით KRS 0000751962, NIP: 954-279-73-53, REGON: 381493361, დაარსების კაპიტალი 5.000 ზლოტი (გადახდილი მთლიანად).
  3. eSky დამზღვევლად მოქმედებისას ახდენს ყველა ფაქტიურ და სამართლებრივ მოქმედებებს, დაკავშირებულს ჯგუფური დაზღვევის ხელშეკრულების რეალიზებასთან, რომელიც აღწერილია აღნიშნულ მოხმარების წესებსა და პირობებში, მათ შორის ახდენს მომხმარებლის ინფორმირებას ჯგუფური დაზღვევის პირობების შესახებ, აწვდის მათ საჭირო დოკუმენტაციას ჯგუფური დაზღვევის მისაღებად, იღებს ჯგუფურ დაზღვევაზე, მოქმედების ინტრუქციებს აძლევს იმ შემთხვევებისთვის რომლებსაც ჯგუფური დაზღვევა ითვალისწინებს.
  4. დამზღვევი მომხმარებელს გადასცემს ყველა საჭირო ინფორმაციას სადაზღვევოს სერვისების არეალის შესახებ ჯავშნის სისტემის ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით.
  5. დაზღვევის ხელშეკრულება ფორმდება ჯგუფური დაზღვევის ზოგადი წესების, აღნიშულ მოხმარების წესებსა და პირობებში გაწერილ არეალში, აგრეთვე ჯავშნის სიტემისა და სატელეფონო მოსმახურების ცენტრის საშუალებით გაწერილი წესების მიხედვით.
  6. ყველა დოკუმენტი, რომლებიც განსაზღვრავენ ჯგუფური დაზღვევის ხელშეკრულების არეალს, გაფორმებულის მომხმარებელსა და დამზღვევს შორის, ხელმისაწვდომია ჯავშნის სისტემაში ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრში.
  7. დაზღვევის ხელშეკრულების გაფორმების დამადასტურებელი დოკუმენტი არის სერთიფიკატი, რომელიც მიეწოდა მომხმარებელს ელექტრონული ფორმით ჯავშნის სისტემის ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით დაჯავშნის პროცედურის დასრულების შემდეგ.
  8. სერთიფიკატი, დაზღვევის ზოგადი პირობები და აგრეთვე ყველა სხვა დოკუმენტი, რომელიც მომხმარებელს გადაეცა ჯავშნის სისტემაში ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით და რომლებიც ეხება დამზღვევის მეშვეობით შეძენილ სერვისებს, გაიგზავნება მომხმარებლის მიერ მითითებულ იმეილზე.
  9. მომხმარებელი ახდენს დაზღვევის ხელშეკრულების გაფორმების საფასურის შესახებ შეკითხვის გაგზავნას ჯავშნის სისტემაში ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით შერჩეული შემოთავაზებული ვარიანტებიდან ერთ-ერთის არჩევით და პერსონალურ ანკეტაში ყველა საჭირო მონაცემების შეყვანით.
  10. მომხმარებელი ახდენს სერთიფიკატის საფასურის გადახდას იმ პირობით, რომ ჯავშნის სისტემაში შეიყვანა ნამდვილი პერსონალური მონაცემები. დაზღვევის ხელშეკრულების გაფორმებამდე, მომხმარებელი ვალდებულია გაეცნოს აღნიშულ მოხმარების წესებსა და პირობებს და დაეთანხმოს მას, აგრეთვე გაეცნოს ჯგუფური დაზღვევის ზოგად პირობებსა და სხვა დოკუმენტებს, რომლებიც ჯავშნის სისტემაში ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებითაა ხელმისაწვდომი.
  11. მომხმარებელი მითითებულ იმეილზე იღებს დადასტურებას, რომელიც შეიცავს: სხვა დანარჩენს შორის ჯავშნის ნომერს, სერთიფიკატის ჯამურ ღირებულებას და გადახდის ფორმას. სერთიფიკატის ფასი მოცემულია იმ ვალუტაში, რომელიც მითითებულ იქნა ჯავშნის სისტემაში ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით.
  12. გადახდის ფორმები სერთიფიკატის შესაძენად რეალიზებულია მოხმარების წესებისა და პირობების VII მუხლში გაწერილი პირობებით
  13. ინტერნეტით გაფორმებული სადაზღვევო ხელშეკრულების შემთხვევაში, მომხმარებელს უფლება აქვს გამოიყენოს დავის არასასამართლოებრივი სამართალწარმოება და წარმოადგინოს თავისი საჩივარი ევროკავშირის ინტერნეტ პლატფორმა ODR-ს საშუალებით, რომელიც, ხელმისაწვდომია მისამართზე: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 • § 17. სხვა სერვისები შემოთავაზებული იმ ერთეულების მიერ, რომელთაც eSky აქირავებს სარეკლამო სივრცეს

  1. არდადეგების ჯავშნები:
   eSky არ ჯავშნის და იძლევა ტურისტული სერვისების დაჯავშნის საშუალებას ჯავშნის სისტემისა და სატელეფონო მომსახურების ცენტრის მეშვეობით. ის ახდენს სარეკლამო სივრცის გაქირავებას შპს Fostertravel.pl-ისთვის, ოფისით ვარშავაში, 00-131, Grzybowska ქ. 2, ბინა 15, დარეგისტრირებული რეგიონულ სასამართლოში ქალაქ ვარშავისთვის, ქვეყნის სასამართლო რეესტრის VIII ეკონომიკური განყოფილება ნომრით KRS 0000279954, NIP: 5252399530, Regon 140929718, საწყისი კაპიტალი 100 000,00 ზლოტის ოდენობით, რომელიც მომსახურებას ეწევა ამ ერთეულის ტურისტული ღონისძიების ჯავშნის პირობებში გაწერილი პირობებით.
  2. მანქანების გაქირავება:
   eSky ახდენს სარეკლამო სივრცის გაქირავებას rentalcars.com-ისთვის, რომელიც გახლავთ ჯგუფ TravelJigsaw Limited-ის ბრენდი, კომპანია დარეგისტრირებული ინგლისში და ვალიაში (სრაგისტრაციო ნომერი: 05179829) მისამართით 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, რომელიც rentalcars.com-ზე ჯავშნის პროცესში ასრულებს შუამავლის ფუნქციას, და რომელიც მომსახურებას ეწევა ამ ერთეულის მომსახურების პირობების მიხედვით www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. პირობების დეტალების გარკვევა ხდება კონკრეტული დაქირავების შემთხვევებში იმ ერთეულების მიერ, რომლებიც მომსახურებას ეწევიან. eSky-ს შეუძლია ინფორმირება მოახდინოს დამატებითი სერვისების შეძენის თაობაზე ჯავშნის სატელეფონო მომსახურების დროს.
  3. შუამავლობა ვიზებში:
   eSky ახდენს სარეკლამო სივრცის გაქირავებას შპს 2WAYS-თვის ოფისით ვარშავაში, 01-684, Klaudyny 21, ჩაწერილი ქვეყნის კომპანიების სასამართლო რეესტრში, რომელიც მართულია რეგიონული სასამართლოს მიერ ქალაქ ვარშავისთვის, ქვეყნის სასამართლო რეესტრის VIII ეკონომიკური განყოფილება ნომრით KRS 0000347295, NIP: 5252469934, საწყისი კაპიტალით 50.000 ზლოტი (სრულად გადახდილი) და რომელიც მომსახურებას ეწევა ამ ერთეულის მომსახურების პირობების მიხედვით www.wizaserwis.pl/Regulamin. eSky-ს შეუძლია ინფორმირება მოახდინოს დამატებითი სავიზო სერვისების შეძენის თაობაზე 2WAYS -თან თანამშრომლობით ჯავშნის სატელეფონო მომსახურების ან სხვა სერვისის დროს.
  4. პარკირების სერვისი:
   eSky ახდენს სარეკლამო სივრცის გაქირავებას შპს ECOM MEDIA-სთვის ოფისით ვარშავაში მისამართით Erazma Ciołka ქ. 17 ბინა 318, 01-445 ვარშავა, დარეგისტრირებული ქვეყნის კომპანიების სასამართლო რეესტრში ნომრით KRS 0000427517, რომლის სარეგისტრაციო აქტებს მართავს რეგიონული სასამართლო ქალაქ ვარშავისთვის, ქვეყნის სასამართლო რეესტრის VIII ეკონომიკური განყოფილება, NIP: 527-268-10-63, REGON: 146228193, რომელიც მომსახურებას ეწევა ამ ერთეულის მომსახურების პირობების მიხედვით https://parkingi.esky.pl/files/Regulamin_Serwisu_START_Parking.pdf. eSky-ს შეუძლია ინფორმირება მოახდინოს დამატებითი საპარკინგო სერვისების შეძენის თაობაზე ECOM MEDIA -თან თანამშრომლობით ჯავშნის სატელეფონო მომსახურების ან სხვა სერვისის დროს.
  5. ტრანსფერის სერვისები:
   eSky ახდენს სარეკლამო სივრცის გაქირავებას Rideways-თვის რომელიც გახლავთ ჯგუფ TravelJigsaw Limited-ის ბრენდი, კომპანია დარეგისტრირებული ინგლისში და ვალიაში (სრაგისტრაციო ნომერი: 05179829) მისამართით 100 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, რომელიც Rideways-ზე ჯავშნის პროცესში ასრულებს შუამავლის ფუნქციას, და რომელიც მომსახურებას ეწევა ამ ერთეულის მომსახურების პირობების მიხედვით https://www.rideways.com/information/terms. ტრანსფერების პირობების დეტალების გარკვევა ხდება კონკრეტული სერვისების შემთხვევებში იმ ერთეულების მიერ, რომლებიც მომსახურებას ეწევიან (ტრანსფერის ოპერატორი). eSky-ს შეუძლია ინფორმირება მოახდინოს დამატებითი სერვისების შეძენის თაობაზე ჯავშნის სატელეფონო მომსახურების დროს.
  6. ბარგის თვალყურის დევნება:
   eSky ახდენს სარეკლამო სივრცის გაქირავებას BLUE RIBBON BAGS, LLC-თვის, რომელიც დარეგისტრირებულია დელარეს შტატის კანონების მიხედვით, ოფისით შეერთებულ შტატებში, 119 West 40th Street, New York, NY 10018 და რომელიც მომსახურებას ეწევა ამ ერთეულის მომსახურების პირობების მიხედვით https://www.blueribbonbags.com/ServiceAgreement. eSky-ს შეუძლია ინფორმირება მოახდინოს დამატებითი ბარგის თვალყურის დევნების სერვისების შეძენის თაობაზე BRB -თან თანამშრომლობით ჯავშნის სატელეფონო მომსახურების ან სხვა სერვისის დროს.

საჩივრები

 • § 18 საჩივრები

  1. საჩივრის საგანი შეიძლება იყოს იმ სერვისის არ შესრულება ან არასწორად შესრულება, რომლის შესრულებაზეც პასუხისმგებლობას იღებს eSky. საჩივრის საგანი აგრეთვე შეიძლება იყოს სერვისის არ შესრულება ან არასწორად შესრულება eSky-ის მიერ, და აგრეთვე eSky-ის შუამავლობით შესრულებული სერვისები მესამე პირის მიერ, რომელთა პასუხისმგებლობა დადგინდება ყველა ჯერზე ამ პირების მიერ, eSky-სგან დამოუკიდებლად.
  2. ჯავშნების, ბილეთებისა და სხვა ტურისტული სერვისების შეძენის ფარგლებში საჩივრები შეგიძლიათ წერილობით დატოვოთ eSky-ს ოფისში, მისამართზე Murckowska ქ. 14a, 40-265 კატოვიცე, პოლონეთი ან გამოგზავნოთ ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მისამართზე: complaints@esky.ge. საჩივრების მიღებაზე და მათი განხილვის შედეგზე eSky მოახდენს კლიენტის ინფორმირებას მისი მიღებიდან 30 დღის განმავლობაში ან ტურისტული ღონისძიების ორგანიზატორისა ან სხვა პროვაიდერის მიერ მითითებულ ვადებში.
  3. eSky მიგვითითებს, რომ იმ შემთხვევაში თუ საჩივარი ეხება მესამე პირის მიერ შესრულებულ სერვისს, მოახდენს კლიენტის ინფორმირებას ამის შესახებ, ამავდროულად მიაწვდის საჩივრის მესამე პირისთვის გაგზავნის შესაძლებლობაზე ინფორმაციას ან თავად გაგზავნის საჩივარს კლიენტთან თანამშრომლობით, მისი ნებართვით თუ eSky-ში გაგზავნილ შეტყობინებაში კლიენტი მიუთითებს მესამე პირთან საჩივრის გაგზავნის შეუძლებლობაზე. მომხმარებელთან კონტაქტის არ ქონის შემთხვევაში eSky-ს შეუძლია თავად იმოქმედოს მომხმარებლის სასიკეთოთ.

დასკვნითი დებულებები

 • § 19. დასკვნითი დებულებები

  1. eSky უფლებას იტოვებს მოხმარების წესებისა და პირობების შინაარსში ცალმხრივად ცვლილებების შეტანაზე - იმ პირობთ, რომ კლიენტისთვის აქტუალური რჩება ის მოხმარების წესები და პირობები, რომელსაც ჯავშნის დროს დაეთანხმა და კლიენტებს წვდომა ექნებათ არქივულ მოხმარების წესებსა და პირობებზე. ყველა კლიენტი ვალდებულია გაეცნოს მოხმარების წესებისა და პირობების შინაარსსა და იმ ყველა გაზიარებულ დოკუმენტაციას, რომელიც ჯავშნის დეტალებს განსაზღვრავს და ყოველ ჯერზე ვალდებულია იმოქმედოს მოხმარების წესებისა და პირობებისა და იმ დოკუმენტაციის მიხედვით რომელიც სერვისის ჯავშნის დეტალებს განსაზღვრავს, ავიაბილეთებისა და სხვა სერვისების ჯავშნის ან შესყიდვის მომენტიდან, რომლებიც ხელმისაწვდომია პორტალზე www.eSky.ge.
  2. ის საკითხები, რომლებსაც არ არეგულირებს აღნიშნული მოხმარების წესები და პირობები, რეგულირდება ზოგათი კანონმდებლობით.
  3. უნდა აღინიშნოს, რომ ჯავშნის სისტემაში არსებული მომსახურებები მოიცავს ფაქტობრივი საქმიანობის განხორციელებას, რომელიც დაკავშირებულია მომხმარებლების მიერ მომსახურების შეკვეთაზე მიმწოდებელთან, ამიტომ ჯავშნის პირობები მომხმარებლებისთვის ოფიციალური ხდება მხოლოდ იმ მომენტში როცა მიმწოდებელი მას დაადასტურებს - გაუქმება შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომწოდებელმა მიუთითა ეს შესაძლებლობა. მომხმარებელთა საჩივრების შემთხვევაში შესაძლებელია ევროკავშირის ინტერნეტ პლატფორმა ODR-ს გამოყენება, რომელიც ხელმისაწვდომია მისამართზე: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  4. eSky არ არის პასუხისმგებელი მომხმარებლისთვის მიყენებული ზიანისთვის, რომელიც გამომდინარეობს მომხმარებლის ბრალეულობით, როდესაც მოგზაურობა არ შედგა ავიაკომპანიის ან აეროპორტის თანამშრომლების პროტესტის გამო, სარკინიგზო ხაზების გაფიცვის გამო, აგრეთვე სასტუმროების მომსახურების გაფიცვის შედეგად ან ფორსმაჟორის შედეგად გამოწვეული ზიანის გამო, რის შედეგადაც მოხმარების წესებსა და პირობებში ჩამოთვლილი სერვისების შესრულება ვერ განხორციელდებოდა, რადგან იგი მოქმედებს მხოლოდ როგორც სუბიექტი, რომელიც უზრუნველყოფს ჯავშნის სისტემას და არ წარმოადგენს მომსახურებების შემსრულებელს, ან ასრულებს მრჩეველის როლს სხვა სუბიექტის შემოთავაზებების შერჩევისას.
  5. გადახდის ბარათის უნებართვოდ გამოყენების თავიდან ასაცილებლად, eSky იტოვებს უფლებას განახორციელოს გადახდის ბარათის მფლობელის მონაცემების ვერიფიკაცია ან დადასტურება იმისა, რომ ჯავშნის სისტემაში გამოყენებული საგადახდო ბარათის მფლობელი თანხმდება თანხის გადახდაზე.

ხელშეკრულების გაუქმების პოლიტიკა

 • § 20. ხელშეკრულების გაუქმების პოლიტიკა

  1. ამ მოხმარების წესებისა და პირობების დებულებების საფუძველზე, eSky აცნობებს ხელშეკრულების გაუქმების შესაძლებლობის შესახებ, რომელიც eSky- ის სერვისების გამოყენების საკითხში გაფორმდა მომხმარებელთან ჯავშნის სისტემისა ან სატელეფონო მომსახურების ცენტრის საშუალებით, 2014 წლის 30 მაისის მომხმარებელთა უფლებების შესახებ კანონის, 27-ე მუხლის საფუძველზე, შემდგომში კანონად წოდებული.
  2. კანონის 38-ე მუხლის, პუნქტ 1-ის საფუძველზე დისტანციურად გაფორმებული ხელშეკრულების გაუქმება არ ხდება იმ შემთხვევაში, თუ კომპანიამ შეასრულა სრული სერვისი მომხმარებლის თანხმობით და რომელიც ინფორმირდა სერვისის შესრულების წამოწყებამდე, რომ სერვისის დასრულების შემდეგ ხელშეკრულების გაუქმება ვეღარ მოხერხდებოდა.
  3. ზემოთ მოტანილი დებულებებიდან გამომდინარე, eSky აღნიშნული მოხმარების წესებითა და პირობებით გაწერილი სერვისების შესრულების წამოწყებამდე აცნობებს მომხმარებელს, რომელმაც ხელი მოაწერა სერვისების თაობაზე დისტანციურ ხელშეკრულებას, რომ ხელშეკრულების გაუქმება ვერ მოხერხდება მიზეზის ჩვენებისა და ხელშეკრულების გაფორმებიდან 14 დღის განმავლობაში თანხის გადახდის გარეშე, იმის გათვალისწინებით რომ სერვისი სრულად შესრულდა სს eSky.pl -ს მიერ (მომხმარებლის მკაფიო მოთხოვნით) მესამე პირების სერვისების დაჯავშნის სახით - eSky-ს ტრანზაქციის გადასახადი არ ანაზღაურებადია. თუკი სერვისის შემსრულებელი ერთეულები ითვალისწინებენ სერვისის ღირებულების ნაწილობრივ ან სრულად ანაზღაურებას ხელშეკრულების გაქუმების შემდეგ, მომხმარებელი ამის შესახებ გარკვევით ინფორმირდება.

დანართი

 • დანართი ნრ 1

  ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხელშეკრულების სტანდარტული საინფორმაციო ფორმა, თუკი არსებობს ჰიპერბმულის გამოყენების საშუალება

  • თქვენთვის შემოთავაზებული ტურისტული სერვისების კომბინაცია ტურისტული ღონისძიებაა ევროკავშირის დირექტივის (UE) 2015/2302 მიხედვით. აქედან გამომდინარე, თქვენ მოგეცემათ უფლება ევროკავშირის ყველა კანონზე, რომელიც მოქმედებს ტურისტულ ღონისძიებების სფეროში. eSky-ს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტურისტული ღონისძიების მთლიანობაში სწორად განხორციელებისთვის.
  • გარდა ამისა, როგორც კანონითაა დადგენილი, კომპანია eSky- ს გააჩნია რეზერვი, რათა უზრუნველყოს თქვენთვის თანხების დაბრუნება და, თუ ტრანსპორტი შედის ტურისტული ღონისძიების პაკეტში, თქვენი ქვეყანაში დაბრუნების უზრუნველყოფა eSky-ს გაკოტრების შემთხვევაში.
  • მეტი ინფორმაცია დირექტივით გათვალისწინებული ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებების შესახებ (UE) 2015/2302.
  • ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებები ევროკავშირის დირექტივის (UE) 2015/2302 მიხედვით
   • ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებამდე, მოგზაურები მიიღებენ ყველა საჭირო ინფორმაციას ტურისტული ღონისძიების შესახებ.
   • მინიმუმ ერთი მეწარმე ყოველთვის პასუხისმგებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა სამგზავრო მომსახურების სწორად შესრულებაზე.
   • მოგზაურები იღებენ გადაუდებელი ტელეფონის ნომერს ან საკონტაქტო პუნქტის მონაცემებს, რათა შეეძლოთ დაუკავშირდნენ ტურ ოპერატორს ან აგენტს.
   • მოგზაურებს შეუძლიათ ტურისტული ღონისძიების გადაცემა სხვა პირზე, ამის შესახებ გონივრულ ვადაში ცნობებითა და დამატებითი ხარჯების გათვალისწინებით.
   • ტურისტული ღონისძიების ფასი შეიძლება გაიზარდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გარკვეული ხარჯები იზრდება (მაგალითად, საწვავის საფასური) და ეს აშკარად არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებაში; არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ფასის ზრდა ტურისტული ღონისძიების დაწყებამდე 20 დღით ადრე. თუ ფასის ზრდა აღემატება ტურისტული ღონისძიების ფასის 8% -ს, მოგზაურს შეუძლია შეწყვიტოს ხელშეკრულება. თუ ტურ ოპერატორი ფასის გაზრდის უფლებას იტოვებს, მოგზაურსაც უფლება აქვს მიიღოს შემცირებული ფასი, თუ შემცირდა შესაბამისი ხარჯები.
   • მოგზაურებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულება, ნებისმიერი გადასახადის გადახდის გარეშე, და მიიღონ სრული ანაზღაურება თუ ტურისტული ღონისძიების ერთ-ერთი აუცილებელი ელემენტი, გარდა ფასისა, მნიშვნელოვნად შეიცვლება. თუ ტურისტულ ღონისძიებაზე პასუხისმგებელი მეწარმე აუქმებს მას დაწყებამდე, მოგზაურებს უფლება აქვთ დაიბრუნონ თანხები და, საჭიროების შემთხვევაში, მიიღონ კომპენსაცია.
   • გამონაკლის შემთხვევებში - მაგალითად, თუ დანიშნულების ადგილზე უსაფრთხოების სერიოზული პრობლემები არსებობს, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს ტურისტულ ღონისძიებაზე - მოგზაურებს შეუძლიათ, ღონისძიების დაწყებამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულება, ნებისმიერი გადასახადის გადახდის გარეშე.
   • გარდა ამისა, მოგზაურებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულება ტურისტული ღონისძიების დაწყებამდე ნებისმიერ დროს, შესაბამისი და დასაბუთებული საფასურის სანაცვლოდ.
   • თუ, ტურისტული ღონისძიების დაწყების შემდეგ, მისი მნიშვნელოვანი ელემენტები ვერ განხორციელდება ხელშეკრულების შესაბამისად, მომხმარებლებს უნდა შეეთავაზოს ალტერნატიული მომსახურებას დამატებითი ხარჯების გარეშე. თუ სერვისები არ არის შესრულებული ხელშეკრულების თანახმად, რაც მნიშვნელოვნად გავლენას ახდენს ტურისტული ღონისძიების განხორციელებაზე, ხოლო ტურ ოპერატორი ვერ აღმოფხვრის პრობლემას, მოგზაურებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულება გადასახადის გარეშე.
   • მოგზაურებს უფლება აქვთ აგრეთვე მიიღონ ფასდაკლება ან ზიანის ანაზღაურება ტურისტული სერვისების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში.
   • ტურ ოპერატორმა დახმარება უნდა გაუწიოს იმ მოგზაურს, რომელიც რთულ ვითარებაშია.
   • იმ შემთხვევაში, თუ ტურ ოპერატორი გადახდისუუნარო გახდება, გადახდები ანაზღაურდება. თუ ტურისტული ღონისძიების დაწყების შემდეგ ტურ ოპერატორი გადახდისუუნარო ხდება და თუ ტურისტული ღონისძიება ტრანსპორტს მოიცავს, მგზავრთა დაბრუნება ქვეყანაში უზრუნველყოფილი იქნება.
  • eSky-მ შეიძინა Signal Iduna PTU S.A. -ში დაზღვევა გაკოტრების შემთხვევაში. მოგზაურებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ამ პირს ან, საჭიროების შემთხვევაში, კომპეტენტურ ორგანოს, ანუ ვარშავაში მაზოვიეცის სავოევოდოს მარშალის ოფისს. 03-719 ვარშავა, Jagiellońska ქ. 26 ტელ: (+48 22) 5979-100 (8.00-16.00 საათებში), urzad_marszalkowski@mazovia.pl, თუ eSky-ს გადახდისუუნარობის გამო უარს იტყვის მომსახურების შესრულებაზე.
  • დირექტივა (UE) 2015/2302 გადასული ქვეყნის კანონმდებლობაში - Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
 • დანართი ნრ 2

  სტანდარტული საინფორმაციო ფორმა, როდესაც კომპანია, რომელიც კანონის 6-ე მუხლის, პარაგრაფ 1-ის, პუნქტ 1-ის მიხედვით ამარტივებს დაკავშირებული ტურისტული სერვისების შეძენას, გახლავთ სხვა ტურისტული კომპანია ვიდრე გადამყვანი, რომელიც ორმხრივ ბილეთებს ყიდის

  • თუ ერთი ტურისტული სერვისის არჩევისა და გადახდის შემდეგ მოახდენთ დამატებითი ტურისტული სერვისების დაჯავშნას საკუთარი მოგზაურობის თუ არდადეგებისთვის eSky–ს საშუალებით, თქვენზე აღარ გავრცელდება ევროკავშირის დირექტივის (EU) 2015/2302 დებულებები და უფლებები.
  • აღნიშნულთან დაკავშირებით, eSky არ იქნება პასუხისმგებელი ინდივიდუალური ტურისტული სერვისების სწორად შესრულებაზე. პრობლემების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ სერვისის შესაბამის პროვაიდერს. ამასთან, თუ eSky–ს საიტზე იმავე ვიზიტის დროს დაჯავშნით რაიმე დამატებით ტურისტულ სერვისს, ეს მომსახურება გახდება ტურისტული სერვისების ნაწილი. ასეთ შემთხვევაში, eSky–ს აქვს - ევროკავშირის კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად - რეზერვი თქვენთვის თანხის დაბრუნების იმ მომსახურებისთვის, რომლებიც არ შესრულდება eSky– ს გადახდისუუნარობის გამო. უნდა აღინიშნოს, რომ ანაზღაურება არ არის გათვალისწინებული მოცემული მომსახურების მიმწოდებლის გადახდისუუნარობის შემთხვევაში.
  • eSky-მ შეიძინა Signal Iduna PTU S.A. -ში დაზღვევა გაკოტრების შემთხვევაში. მოგზაურებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ამ პირს ან, საჭიროების შემთხვევაში, კომპეტენტურ ორგანოს, ანუ ვარშავაში მაზოვიეცის სავოევოდოს მარშალის ოფისს. 03-719 ვარშავა, Jagiellońska ქ. 26 ტელ: (+48 22) 5979-100 (8.00-16.00 საათებში), urzad_marszalkowski@mazovia.pl, თუ eSky-ს გადახდისუუნარობის გამო უარს იტყვის მომსახურების შესრულებაზე.
  • შენიშვნა: ეს კომპენსაციის დაზღვევა არ მოიცავს ხელშეკრულებებს სხვა მხარეებთან ვიდრე eSky, რომლებიც მიუხედავად eSky-ს გადახდისუუნარობისა შეიძლება შესრულდეს.
  • დირექტივა (UE) 2015/2302 გადასული ქვეყნის კანონმდებლობაში - Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
 • დანართი ნრ 3

  სტანდარტული საინფორმაციო ფორმა, როდესაც კომპანია, რომელიც კანონის 6-ე მუხლის, პარაგრაფ 1-ის, პუნქტ 2-ის მიხედვით ამარტივებს დაკავშირებული ტურისტული სერვისების შეძენას, გახლავთ სხვა ტურისტული კომპანია ვიდრე გადამყვანი, რომელიც ორმხრივ ბილეთებს ყიდის

  • თუ მოახდენთ დამატებითი ტურისტული სერვისების დაჯავშნას საკუთარი მოგზაურობის თუ არდადეგებისთვის ამ ბმულის/ბმულების საშუალებით, თქვენზე აღარ გავრცელდება ევროკავშირის დირექტივის (EU) 2015/2302 დებულებები და უფლებები.
  • აღნიშნულთან დაკავშირებით, eSky არ იქნება პასუხისმგებელი ინდივიდუალური ტურისტული სერვისების სწორად შესრულებაზე. პრობლემების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ სერვისის შესაბამის პროვაიდერს. ამასთან, თუ ამ ბმულის საშუალებით დაჯავშნით არაუგვიანეს 24 საათისა eSky-სგან ჯავშნის დადასტურების მიღებისა რაიმე დამატებით ტურისტულ სერვისს, ეს მომსახურება გახდება ტურისტული სერვისების ნაწილი. ასეთ შემთხვევაში, eSky–ს აქვს - ევროკავშირის კანონმდებლობის მოთხოვნების შესაბამისად - რეზერვი თქვენთვის თანხის დაბრუნების იმ მომსახურებისთვის, რომლებიც არ შესრულდება eSky– ს გადახდისუუნარობის გამო. უნდა აღინიშნოს, რომ ანაზღაურება არ არის გათვალისწინებული მოცემული მომსახურების მიმწოდებლის გადახდისუუნარობის შემთხვევაში.
  • eSky-მ შეიძინა Signal Iduna PTU S.A. -ში დაზღვევა გაკოტრების შემთხვევაში. მოგზაურებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ამ პირს ან, საჭიროების შემთხვევაში, კომპეტენტურ ორგანოს, ანუ ვარშავაში მაზოვიეცის სავოევოდოს მარშალის ოფისს. 03-719 ვარშავა, Jagiellońska ქ. 26 ტელ: (+48 22) 5979-100 (8.00-16.00 საათებში), urzad_marszalkowski@mazovia.pl, თუ eSky-ს გადახდისუუნარობის გამო უარს იტყვის მომსახურების შესრულებაზე.
  • შენიშვნა: ეს კომპენსაციის დაზღვევა არ მოიცავს ხელშეკრულებებს სხვა მხარეებთან ვიდრე eSky, რომლებიც მიუხედავად eSky-ს გადახდისუუნარობისა შეიძლება შესრულდეს.
  • დირექტივა (UE) 2015/2302 გადასული ქვეყნის კანონმდებლობაში - Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.
 • დანართი ნრ 4

  ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის მიღების ხელშეკრულების სტანდარტული საინფორმაციო ფორმა, თუკი არ არსებობს ჰიპერბმულის გამოყენების საშუალება

  • თქვენთვის შემოთავაზებული ტურისტული სერვისების კომბინაცია ტურისტული ღონისძიებაა ევროკავშირის დირექტივის (UE) 2015/2302 მიხედვით. აქედან გამომდინარე, თქვენ მოგეცემათ უფლება ევროკავშირის ყველა კანონზე, რომელიც მოქმედებს ტურისტულ ღონისძიებების სფეროში. eSky-ს ეკისრება სრული პასუხისმგებლობა ტურისტული ღონისძიების მთლიანობაში სწორად განხორციელებისთვის.
  • გარდა ამისა, როგორც კანონითაა დადგენილი, კომპანია eSky- ს გააჩნია რეზერვი, რათა უზრუნველყოს თქვენთვის თანხების დაბრუნება და, თუ ტრანსპორტი შედის ტურისტული ღონისძიების პაკეტში, თქვენი ქვეყანაში დაბრუნების უზრუნველყოფა eSky-ს გაკოტრების შემთხვევაში.
  • მეტი ინფორმაცია დირექტივით გათვალისწინებული ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებების შესახებ (UE) 2015/2302.
  • ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლებები ევროკავშირის დირექტივის (UE) 2015/2302 მიხედვით
   • ტურისტულ ღონისძიებაში მონაწილეობის შესახებ შეთანხმების გაფორმებამდე, მოგზაურები მიიღებენ ყველა საჭირო ინფორმაციას ტურისტული ღონისძიების შესახებ.
   • მინიმუმ ერთი მეწარმე ყოველთვის პასუხისმგებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ყველა სამგზავრო მომსახურების სწორად შესრულებაზე.
   • მოგზაურები იღებენ გადაუდებელი ტელეფონის ნომერს ან საკონტაქტო პუნქტის მონაცემებს, რათა შეეძლოთ დაუკავშირდნენ ტურ ოპერატორს ან აგენტს.
   • მოგზაურებს შეუძლიათ ტურისტული ღონისძიების გადაცემა სხვა პირზე, ამის შესახებ გონივრულ ვადაში ცნობებითა და დამატებითი ხარჯების გათვალისწინებით.
   • ტურისტული ღონისძიების ფასი შეიძლება გაიზარდოს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გარკვეული ხარჯები იზრდება (მაგალითად, საწვავის საფასური) და ეს აშკარად არის გათვალისწინებული ხელშეკრულებაში; არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ფასის ზრდა ტურისტული ღონისძიების დაწყებამდე 20 დღით ადრე. თუ ფასის ზრდა აღემატება ტურისტული ღონისძიების ფასის 8% -ს, მოგზაურს შეუძლია შეწყვიტოს ხელშეკრულება. თუ ტურ ოპერატორი ფასის გაზრდის უფლებას იტოვებს, მოგზაურსაც უფლება აქვს მიიღოს შემცირებული ფასი, თუ შემცირდა შესაბამისი ხარჯები.
   • მოგზაურებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულება, ნებისმიერი გადასახადის გადახდის გარეშე, და მიიღონ სრული ანაზღაურება თუ ტურისტული ღონისძიების ერთ-ერთი აუცილებელი ელემენტი, გარდა ფასისა, მნიშვნელოვნად შეიცვლება. თუ ტურისტულ ღონისძიებაზე პასუხისმგებელი მეწარმე აუქმებს მას დაწყებამდე, მოგზაურებს უფლება აქვთ დაიბრუნონ თანხები და, საჭიროების შემთხვევაში, მიიღონ კომპენსაცია.
   • გამონაკლის შემთხვევებში - მაგალითად, თუ დანიშნულების ადგილზე უსაფრთხოების სერიოზული პრობლემები არსებობს, რამაც შეიძლება გავლენა იქონიოს ტურისტულ ღონისძიებაზე - მოგზაურებს შეუძლიათ, ღონისძიების დაწყებამდე შეწყვიტონ ხელშეკრულება, ნებისმიერი გადასახადის გადახდის გარეშე.
   • გარდა ამისა, მოგზაურებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულება ტურისტული ღონისძიების დაწყებამდე ნებისმიერ დროს, შესაბამისი და დასაბუთებული საფასურის სანაცვლოდ.
   • თუ, ტურისტული ღონისძიების დაწყების შემდეგ, მისი მნიშვნელოვანი ელემენტები ვერ განხორციელდება ხელშეკრულების შესაბამისად, მომხმარებლებს უნდა შეეთავაზოს ალტერნატიული მომსახურებას დამატებითი ხარჯების გარეშე. თუ სერვისები არ არის შესრულებული ხელშეკრულების თანახმად, რაც მნიშვნელოვნად გავლენას ახდენს ტურისტული ღონისძიების განხორციელებაზე, ხოლო ტურ ოპერატორი ვერ აღმოფხვრის პრობლემას, მოგზაურებს შეუძლიათ შეწყვიტონ ხელშეკრულება გადასახადის გარეშე.
   • მოგზაურებს უფლება აქვთ აგრეთვე მიიღონ ფასდაკლება ან ზიანის ანაზღაურება ტურისტული სერვისების შეუსრულებლობის ან არასათანადოდ შესრულების შემთხვევაში.
   • ტურ ოპერატორმა დახმარება უნდა გაუწიოს იმ მოგზაურს, რომელიც რთულ ვითარებაშია.
   • იმ შემთხვევაში, თუ ტურ ოპერატორი გადახდისუუნარო გახდება, გადახდები ანაზღაურდება. თუ ტურისტული ღონისძიების დაწყების შემდეგ ტურ ოპერატორი გადახდისუუნარო ხდება და თუ ტურისტული ღონისძიება ტრანსპორტს მოიცავს, მგზავრთა დაბრუნება ქვეყანაში უზრუნველყოფილი იქნება.
  • eSky-მ შეიძინა Signal Iduna PTU S.A. -ში დაზღვევა გაკოტრების შემთხვევაში. მოგზაურებს შეუძლიათ დაუკავშირდნენ ამ პირს ან, საჭიროების შემთხვევაში, კომპეტენტურ ორგანოს, ანუ ვარშავაში მაზოვიეცის სავოევოდოს მარშალის ოფისს. 03-719 ვარშავა, Jagiellońska ქ. 26 ტელ: (+48 22) 5979-100 (8.00-16.00 საათებში), urzad_marszalkowski@mazovia.pl, თუ eSky-ს გადახდისუუნარობის გამო უარს იტყვის მომსახურების შესრულებაზე.
  • დირექტივა (UE) 2015/2302 გადასული ქვეყნის კანონმდებლობაში - Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r.