Menu

კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

 1. Cookies პოლიტიკა

  1. eSKY.pl S.A. ოფისით კატოვიცეში (40-265), Murckowska ქ. 14A, დარეგისტრირებული კომპანიების რეესტრში, რომელსაც ახდენს რეგიონული სასამართლო კატოვიცე-აღმოსავლეთი კატოვიცეში, ქვეყნის სასამართლო რეესტრის VIII ეკონომიკური განყოფილება ნომრით KRS 0000383663, NIP: 948-19-87-199, რომლის საწესდებო კაპიტალი შეადგენს 1 019 525.60 PLN ზლოტს. შემდგომში მოხსენიებული როგორც ოპერატორი, გარანტიას აძლევს თავის ვებ-მომხმარებელს, რომ ექნებათ იმ ინფორმაციის არჩევანის უფლება, რომელიც მათ ეხებათ. ოპერატორი ვერ-გვერდებზე იყენებს cookies ტექნოლოგიას, ასევე გეოლოკაციას.
  2. Cookies ფაილები არის მცირე ტექსტური ინფორმაცია, გაგზავნილი www სერვერიდან მომხმარებლის გვერდზე. Cookies პარამეტრები იძლევა ინფორმაციის წაკითხვის საშუალებას და მოიცავს მხოლოდ იმ სერვერებს, რომლის მიერაც ისინი შეიქმნა.
  3. Cookies ფაილები გამოიყენებული არის ინფორმაციის შეროვების მიზნით, რომელიც ეხება სერვისის გამოყენებას მომხმარებლის მიერ. Cookies ფაილები საშუალებას იძლევა:
   1. ვებ-გვერდიდან გამოსვლის შემდეგ დაეხმაროს მომხმარებელს, არ გაიაროს ყოველ ჯერზე რეგისტრაცია და შეიყვანოს პაროლი;
   2. მოერგოს მომხმარებლის მოთხოვნებს ვებ-გვერდების სერვისთან მიმართებაში და მოახდინოს ინტერნეტ გვერდების მოხმარების ოპტიმიზაცია. კერძოდ, ფაილები საშუალებას იძლევიან გამოიცნონ მომხმარებლის სერვისის სპეციფიკა და შესაბამისად, აჩვენონ ინტერნეტ გვერდი, მისი ინდივიდუალური მოთხოვნილებების შესაბამისად.
   3. ანონიმურად შეაგროვოს სტატისტიკური მონაცემები, რომლებიც ეხმარებიან სხვადასხვა სახეობის მომხმარებლების გამოცნობაში. ეს იძლევა სერვისის დახვეწის შესაძლებლობას, მისი სტრუქტურისა და არსებული ინფორმაციის გაუმჯობესებას, მომხმარებლის მოლოდინთან მიმართებაში.
  4. სერვისი იყენებს ორი ძირითადი ტიპის ფაილს session cookies და  persistent cookies. session cookies არის დროებითი ფაილები, რომლებიც ინახება მომხმარებლის საბოლოოდ  ვებ-გვერდიდან გამოსვლამდე, ინტერნეტ გვერდის დატოვებამდე, ან პროგრამის გამორთვისას (ვებ-ბროუზერი). persistent cookies ინახება მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული დროის ფარგლებში, ან მანამ, სანამ თვითონ მომხმარებლის მიერ არ იქნება წაშლილი..
  5. eSky.pl S.A. სერვისის ფარგლებში იყენებს სხვა გარე ორგანიზაციებს, პარტნიორებს, რეკლამის მიმწოდებლებს. უფრო კონკრეტულად, სოციალურ მედიას Facebook, Google, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია cookies გამოყენებასთან.
  6. იმ შემთხვევაში თუ პროგრამის ფარგლებში მოხდება სხვა ინტერნეტ გვერდების გამოყენება (ინტერნეტ ბრაუზერი), ავტომატურად განხორციელდება cookies ფაილების შენახვა. სერვისის მომხმარებელს, ნებისმიერ დროს შეუძლია ამ ფუნქციის შეცვლა რომელიც მოიცავს cookies ფაილებს (ეხება ყველა სახის cookies), ასევე ნებისმიერ დროს შეუძლია წაშალოს აღნიშნული ფაილები. გეოლოკაციური მომსახურების შემთხვევაში, სერვისის მომხმარებელი, ბრაუზერის პარამეტრების გამოყენების შემთხვევაში, პირდაპირ ადასტურებს თანხმობას.
  7. Cookies ფაილების გამოყენების შეზღუდვამ შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ზოგიერთ ფუნქციაზე, რომლებიც ხელმისაწვდომია ინტერნეტ გვერდებზე, ან ხელი შეუშალოს მათი გამოყენების შესაძლებლობა.
  8. Cookies ფაილები არასდროს არ მოიცავენ სერვისის მომხმარებლის პირად მონაცემებს.
  9. Cookies ფაილების მეშვეობით ინფორმაციის შენახვა, ან მათი ხელმისაწვდომობა, არ იწვევს კონფიგურაციულ ცვლილებას საბოლოო სატელეკომუნიკაციო პუნქტში, ან პროგრამაში ამ ფუნქციის დაყენებისას.
    
 2. პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკა​
   
  1. აღნიშნული ტექსტით („პერსონალური მონაცემების დაცვის პოლიტიკა”, შემდგომში „პოლიტიკა GDP“) სხვა თემებთან ერთად, გაიგებ რა მიზნით და რამდენი ხნით eSky.pl S.A. (შემდგომში მონაცემების ადმინისტრატორი) გამოიყენებს შენს პერსონალურ მონაცემებს. გაიგებ ვის ექნება წვდომა შენს პერსონალურ მონაცემებზე და რა უფლებები გაქვს პერსონალური მონაცემების გამოყენების სფეროში. პოლიტიკა შექმნილია პირადი მონაცემების დაცვის შესახებ ევროკავშირის ახალი რეგულაციის - 2016/679 მიხედვით, ცნობილი როგორც GDPR (შემდგომში: რეგულაცია).
  2. პოლიტიკა GDP eSky.pl S.A კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ნაწილია, რომელიც აგრეთვე არეგულირებს cookies ფაილების გამოყენებას.
  3. პოლიტიკა GDP ეხება მონაცემებს, რომელთა მოგროვება ხდება ვებ-გვერდის, მობილური აპლიკაციის და საინფორმაციო ცხელი ხაზის მიერ.
  4. შენი პირადი მონაცემების ადმინისტრატორი, მათი გამოყენების საკითხებში არის eSky.pl S.A., სათაო ოფისით კატოვიცე, მისამართი:

   ქ. Murckowska 14a,
   ტელეფონი: +40 31 100 5000 – მათთვის, ვინც მობილური ტელეფონიდან ან საზღვარგარეთიდან რეკავს,
   იმეილი: iod@esky.com
    
  5. მონაცემთა ადმინისტრატორმა მოიწვია მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი (შემდგომში: ინსპექტორი). ინსპექტორს შეგიძლია დაუკავშირდე შენი პირადი მონაცემების გამოყენების ნებისმიერ საკითხზე ანდ საჭიროების შემთხვევაში იმ უფლებების შესახებ, რომელსაც ფლობ. ინსპექტორი ვალდებულია დაიცვას კონფიდენციალურობა მოვალეობების შესრულებისას - ევროკავშირის ან ქვეყნის სამართლის მიხედვით.

   მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი: გჟეგოჟ გავინ
   იმეილი: iod@esky.com
    
  6. ინსპექტორს გააჩნია შემდეგი დავალებები:
   1. მონაცემთა ადმინისტრატორისა და თანამშრომლის ინფორმირება, რომლებიც იყენებენ პირად მონაცემებს, იმ ვალდებულებების შესახებ, რომლებიც გააჩნიათ ევროკავშირის აღნიშნული რეგულაციის მიხევით და აღნიშნულ თემაში მათთვის დამხარების გაწევა;
   2. GDPR გამოყენების, ევროკავშირის სხვა კანონების და მონაცემთა ადმინისტრატორის პოლიტიკის მონიტორინგი, პასუხიმგებლობის განაწილება, თანამშრომელთა ტრენინგი და გადამზადება და ამ საკითხების აუდიტი;
   3. მონაცემთა დაცვის შედეგების შეფასება მოთხოვნის შემთხვევაში და მისი რეალიზების მონიტორინგი;
   4. ზემდგომ ორგანოსთან თანამშრომლობა;
   5. საკონტაქტო პირის ფუნქციის შესრულება ზემდგომ ორგანოსთან პირადი მონაცემების გამოყენების საკითხებში, მათ შორის კონსულტაციები, რომლებზეც საუბარია 36-ე მუხლში და აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში სხვა მსგავს თემებზე კონსულტაციების გაწევა.
  7. მონაცემთა ადმინისტრატორი უზრუნველყოფს შენი მონაცემების მხოლოდ კონკრეტულ, კანონით გათვალისწინებული მიზნების შემთხვევებში გამოყენებას და არ გამოიყენებს შემდგომში აღნიშნული მიზნების შეუსაბამოდ. მონაცემთა გადამუშავება ეს ერთადერთი მიზანია შენი მონაცემების გამოყენების. თუ მონაცემთა ადმინისტრატორს ენდომება შენი მონაცემების სხვა მიზნით გამოყენება, ვიდრე ეს ზემოთაა მოცემული, აუცილებლად მიიღებ ინფორმაციას ახალი მიზნის შესახებ.
   მიზანი განმარტება სამართლებრივი საფუძველი

   გადამუშავების ხანგრძლივობა (როდის წაიშლება შენი მონაცემები)

   სერვისში ანგარიშის შექმნა წესდების შინაარსის მიხედვით (შემდგომში: წესდება).

   ამ შემთხვევაში საქმეა იმ მონაცემების დამუშავების, რომლებიც საჭიროა სერვის www.esky.ge ში ანგარიშის შესაქმნელად და მისგან გამოყენების, მათ შორის მონაცემების სინამდვილობის შესამოწმებლად და განხორციელებული ტრანზაქციების სანახავად. ანგარიშის შექმნა ავტომატიზებული პროცესია. შექმნისას შექმნილი პრობლემების შემთხვევაში შეგიძლია დაუკავშირდე ცხელ ხაზს. ანგარიშის შექმნა ნებისმიერს შეუძლია, წინასწარი ვერიფიკაციის გარეშე. მუხლი 6, კანონი 1, თავი b) GDPR აგრეთვე მუხლი 22, კანონი 2, თავი a) GDPR მომსახურების გაწევის განმავლობაში, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ ვერ მოხერხდ ანგარიშის შექმნა ან ის წაიშალა, მონაცემები დაარქივდება და არ გამოიყენება იქამდე, ვიდრე არ გახდება საქმე სადაო ან საჭიროება არ იქნება თანამშრომლობის დეტალების გარკვევის.
   ხელშეკრულების გაფორმება წესდების მიხედვით სერვისების მომსახურებაზე.

   იმის მიუხედავად შექმენი ანგარიში სერვისში www.esky.ge თუ დაურეგისტრირებელი მომხმარებელი ხარ, წესდების მიხედვით სერვისების შეკვეთა შეგიძლია, მაგალითად ბილეთის ან სასტუმროს დაჯავშნა. სერვისის დაჯავშნისას მიწოდებული მონაცემების დამუშავება მოხდება (მათ შორის ავიახაზებისთვის ან სერვისის სხვა მომწოდებლისთვის გადაცემა), იმისთვის რომ მოხდეს მომსახურების დასრულება.

   ხელშეკრულების გაფორმება აგრეთვე შესაძლოა მოხდეს ცხელ ხაზზე დარეკვით. ხელშეკრულების გაფორმება ავტომატიზებული პროცესია. ხელშეკრულების გაფორმება შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს, წინასწარი ვერიფიკაციის გარეშე.
    
   მუხლი 6, კანონი 1, თავი b) GDPR აგრეთვე მუხლი 22, კანონი 2, თავი a) GDPR მომსახურების გაწევის განმავლობაში და ორმხრივი პრეტენზიების ხანდაზმულობამდე, თუმცა თუ ვერ მოხერხდა ხელშეკრულების გაფორმება და წესდების მიხედვით სერვისის მომსახურება ან მომსახურების დასრულების შემდეგ მონაცემები დაარქივდება და არ გამოიყენება იქამდე, ვიდრე არ გახდება საქმე სადაო ან საჭიროება არ იქნება თანამშრომლობის დეტალების გარკვევის.
   მომსახურების შესახებ ხელშეკრულების აღსრულება წესდების მიხედვით.

   იმის მიუხედავად შექმენი ანგარიში სერვისში www.esky.ge თუ დაურეგისტრირებელი მომხმარებელი ხარ, წესდების მიხედვით სერვისების შეკვეთა შეგიძლია, მაგალითად ბილეთის ან სასტუმროს დაჯავშნა. სერვისის დაჯავშნისას მიწოდებული მონაცემების დამუშავება მოხდება (მათ შორის ავიახაზებისთვის ან სერვისის სხვა მომწოდებლისთვის გადაცემა), იმისთვის რომ მოხდეს ხელშეკრულების აღსრულება.

   სერვისის შეკვეთისას შეგიძლია აირჩიო დამატებითი ვარიანტი (წესდების მიხედით), თუ აირჩევ ამ დამატებით სერვისს, შენი მონაცემების გადამუშავება მოხდება აგრეთვე ამ დამატებითი სერვისის აღსრულებისას.

   ხელშეკრულების აღსრულება ავტომატიზებული პროცესია, თუ ცხელი ხაზის საშუალებით არ ხდება მისი რეალიზება.

   სერვისის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მომხმარებელს, წინასწარი ვერიფიკაციის გარეშე.
    
   მუხლი 6, კანონი 1, თავი b) GDPR აგრეთვე მუხლი 22, კანონი 2, თავი a) GDPR მომსახურების გაწევის განმავლობაში და ორმხრივი პრეტენზიების ხანდაზმულობამდე, თუმცა თუ ვერ მოხერხდა ხელშეკრულების გაფორმება და წესდების მიხედვით სერვისის მომსახურება ან მომსახურების დასრულების შემდეგ მონაცემები დაარქივდება და არ გამოიყენება იქამდე, ვიდრე არ გახდება საქმე სადაო ან საჭიროება არ იქნება თანამშრომლობის დეტალების გარკვევის.
   eSky -ის მომსახურებების მარკეტინგის მიზნით.  თუ მარკეტინგის განხორციელება მოხდება იმეილინგის დაგზავნის გზით - დამატებით გკითხავთ თანხმობას - ნახე ქვემოთ. ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება მონაცემები, აღებული ანგარიშიდან ან ტრანზაქციის შესრულებისას თუ სერვისის მომსახურებისას მოპოვებული პერსონალური მონაცემები. აღნიშნული მიზანი შესაძლოა რეალიზებულ იქნეს აგრეთვე პერსონალიზებული რეკლამის გამოჩენით პროფილირების საფუძველზე. პროფილირება GDPR-ს მიხედვით ნიშნავს პერსონალური მონაცემების ავტომატიზებულად გადამუშავების ფორმას, რაც გარკვეული ადამიანური თვისებების შესაფასებლად გამოიყენება, უფრო დეტალურად ფიზიკური ადამიანის მუშაობის ეფექტურობის პროგნოზისთვის და ანალიზისთვის, მისი ეკონომიური სიტუაციის, ჯანმრთელობის, დაინტერესებების, იმის თუ რა მოსწონს/ურჩევნია, ქცევების, სანდოობის, ლოკაციის ან გადაადგილების; მუხლი 6, კანონი 1, თავი f) GDPR საწინააღმდეგო სურვილის მოწოდებამდე, ამის შედეგ კი მხოლოდ პრეტენზიების დასაცავად (პირადი უფლებების დარღვევის მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადის განმავლობაში).
   საჯარო სამართლის ვალდებულებების რეალიზების (მაგალითად გადასახადების) მიზნით წესდების მიხედვით სერვისის მომსახურების საკითხში. გულისხმობს პოლონური სამართლის მიხედვით მონაცემთა ადმინისტრატორზე დაკისრებული ვალდებულებების რეალიზებას. მუხლი 6, კანონი 1, თავი c) GDPR საჯარო სამართლის ვალდებულებების (მაგალითად გადასახადების) ხანდაზმულობამდე.
   სერვისში უსაფრთხოების დაცვის მიზნით.

   გულისხმობს სხვა დანარჩენთან ერთად ელექტრონული საკომუნიკაციო ქსელების არასანქცირებული წვდომის თავიდან აცილებას და მავნე კოდების გავრცელებას,  „სერვისთან წვდომის არ ქონა“ ტიპის შეტევების შეჩერებას, ასევე კომპიუტერული სისტემებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის სისტემების დაზიანების თავიდან აცილებას.

   მუხლი 6, კანონი 1, თავი f) GDPR

   ეფექტიანი პროტესტის წარდგენამდე (ქვემოთ იხილეთ) ან ორმხრივი პრეტენზიების ხანდაზმულობამდე, მაგალითად, სერვისში უსაფრთხოების წესების დარღვევასთან დაკავშირებით -> იმის მიხედვით, რომელი მოვლენა მოხდება პირველად.

   სტატისტიკური ანალიზის მიზნით, მათ შორის ფინანსურის, რაც გამოყენებულ იქნება მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით მონაცემთა ადმინისტრატორის მიერ. ანალიზი ხდება „ხელით“. ანალიზს მიზანია ტრანზაქციის იდენტიფიცირება რომლებიც წარმოადგენენ ხელშეკრულების დარღვევას (გადახდის განზრახვის გარეშე) მონაცემთა ადმინისტრატორის მიერ უფლებების დაცვის მიზნით. მუხლი 6, კანონი 1, თავი f) GDPR

   ეფექტიანი პროტესტის წარდგენამდე ან ორმხრივი პრეტენზიების ხანდაზმულობამდე, მაგალითად, სერვისში უსაფრთხოების წესების დარღვევასთან დაკავშირებით -> იმის მიხედვით, რომელი მოვლენა მოხდება პირველად.

   საინფორმაციო ბიულეტენის დაგზავნის მიზნით. ამ შემთხვევაში მიიღებ თხოვნას დამატებითი თანხმობისთვის და იმეილის მითითებისთვის. ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება მონაცემები, აღებული ანგარიშიდან ან ტრანზაქციის შესრულებისას თუ სერვისის მომსახურებისას მოპოვებული პერსონალური მონაცემები. აღნიშნული მიზანი შესაძლოა რეალიზებულ იქნეს აგრეთვე პერსონალიზებული რეკლამის გამოჩენით პროფილირების საფუძველზე. პროფილირება GDPR-ს მიხედვით ნიშნავს პერსონალური მონაცემების ავტომატიზებულად გადამუშავების ფორმას, რაც გარკვეული ადამიანური თვისებების შესაფასებლად გამოიყენება, უფრო დეტალურად ფიზიკური ადამიანის მუშაობის ეფექტურობის პროგნოზისთვის და ანალიზისთვის, მისი ეკონომიური სიტუაციის, ჯანმრთელობის, დაინტერესებების, იმის თუ რა მოსწონს/ურჩევნია, ქცევების, სანდოობის, ლოკაციის ან გადაადგილების;

   მუხლი 6, კანონი 1, თავი a) GDPR

   თანხმობის გაუქმებამდე და ამის შემდეგ მხოლოდ პრეტენზიების დასაცავად (პირადი უფლებების დარღვევის მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადის განმავლობაში).
   „ფასების შეტყობინებების“ გაგზავნის მიზნით.

   ამ შემთხვევაში მიიღებ თხოვნას დამატებითი თანხმობისთვის და იმეილის მითითებისთვის. ამ შემთხვევაში გამოყენებული იქნება მონაცემები, აღებული ანგარიშიდან ან ტრანზაქციის შესრულებისას თუ სერვისის მომსახურებისას მოპოვებული პერსონალური მონაცემები. აღნიშნული მიზანი შესაძლოა რეალიზებულ იქნეს აგრეთვე პერსონალიზებული რეკლამის გამოჩენით პროფილირების საფუძველზე. პროფილირება GDPR-ს მიხედვით ნიშნავს პერსონალური მონაცემების ავტომატიზებულად გადამუშავების ფორმას, რაც გარკვეული ადამიანური თვისებების შესაფასებლად გამოიყენება, უფრო დეტალურად ფიზიკური ადამიანის მუშაობის ეფექტურობის პროგნოზისთვის და ანალიზისთვის, მისი ეკონომიური სიტუაციის, ჯანმრთელობის, დაინტერესებების, იმის თუ რა მოსწონს/ურჩევნია, ქცევების, სანდოობის, ლოკაციის ან გადაადგილების;

   მუხლი 6, კანონი 1, თავი a) GDPR თანხმობის გაუქმებამდე და ამის შემდეგ მხოლოდ პრეტენზიების დასაცავად (პირადი უფლებების დარღვევის მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადის განმავლობაში).
   ე.წ. ვებ ფუშების გამოჩენის მიზნით. ამ შემთხვევაში მიიღებ თხოვნას დამატებითი თანხმობისთვის. ვებ ფუში მუშაობს ასე, რომ ბრაუზერის მისამართში გამოჩნდება კითხვა თუ მომხმარებელი თანახმაა ვებ ფუშ შეტყობინებების მისაღებად. მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს დაეთანხმოს ან დაბლოკოს შეტყობინებები. შეტყობინების შინაარსი ბრაუზერის მიერაა შექმნილი ინგერენციის გარეშე. მუხლი 6, კანონი 1, თავი a) GDPR თანხმობის გაუქმებამდე და ამის შემდეგ მხოლოდ პრეტენზიების დასაცავად (პირადი უფლებების დარღვევის მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადის განმავლობაში).
   პერსონალიზებული რეკლამის შეთავაზების საჭიროებისთვის გეოლოკალიზების მიზნით. ამ შემთხვევაში მიიღებ თხოვნას დამატებითი თანხმობისთვის. მუხლი 6, კანონი 1, თავი a) GDPR თანხმობის გაუქმებამდე და ამის შემდეგ მხოლოდ პრეტენზიების დასაცავად (პირადი უფლებების დარღვევის მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადის განმავლობაში).
   GDPR-ში მითითებული უფლებების რეალიზების ვალდებულებების მიზნით.

   ამ შემთხვევაში მონაცემების დამუშავება მოხდება მხოლოდ მომთხოვნი პირის იდენთიფიკაციის და იდენტურობის დადგენის აუცილებლობის შემთხვევაში.

   მუხლი 6, კანონი 1, თავი c) GDPR

   პირადი უფლებების დარღვევის მოთხოვნის დასადასტურებლად პრეტენზიების დაცვის მიზნით..

   პრეტენზიების დათანხმების,  მოგვარების ან დაცვის მიზნით, რომლებიც დაკავშირებულია:

   - მომსახურების გაწევისას წესდების შესაბამისად (ამ სფეროში საჩივრებთან დაკავშირებით);

   - GDPR-ში მითითებული ვალდებულებების აღსრულება (წესდებასთან შესაბამისობის დასადგენად).
   ამ შემთხვევაში მონაცემების დამუშავება მოხდება მხოლოდ პრეტენზიების დათანხმების,  მოგვარების ან დაცვის აუცილებლობის შემთხვევაში.

   მუხლი 6, კანონი 1, თავი f) GDPR

   როგორც მონაცემთა ადმინისტრატორის მიერ წამოყენებული ასევე მის მიმართ წაყენებული პრეტენზიების ხანდაზმულობის განმავლობაში.
  8. თუ შენი პერსონალური მონაცემების გამოყენება მოხდება თანხმობის საფუძველზე, ნებისმიერ დროს შეგიძლია მისი გაუქმება. თანხმობის გაუქმება შეგიძლია მონაცემთა ადმინისტრატორის ოფისში ან ვებ-გვერდ www.esky.ge -ზე (განყოფილება: კონტაქტი) სპეციალური ანკეტის დახმარებით. თანხმობის გაუქმება არ ვრცელდება იმ გამოყენებულ მონაცემებზე, რომლებიც მოხდა თანხმობის გაუქმებამდე. თანხმობის გაუქმების შემთხვევაში მონაცემთა ადმინისტრატორი შეაფასებს თუ აქვს საფუძველი შემდგომში მონაცემების დამუშავების. ასეთ შემთხვევაში მონაცემების დამუშავება მოხდება პრეტენზიების დასაცავად (მაგ. იმის ჩვენებით, რომ თანხმობის გაუქმების უფლება რეალიზდა) და მხოლოდ ამ მიზნით..
  9. გახსოვდეს, რომ ყოველ ჯერზე, როცა მონაცემების გამოყენება მოხდება მუხლი 6, კანონი 1, თავი f) GDPR (ნახე ზემოთ)-ის საფუძველზე, ანუ მონაცემთა ადმინისტრატორის მიერ დასაბუთებული ინტერესის შემთხვევაში, შეგიძლია ნებისმიერ მომენტში შეეწინააღმდეგო - კონკრეტულ სიტუაციასთან დაკავშირებული მიზეზით - პერსონალური მონაცემების გამოყენებას. ამ წინააღმდეგობის შემდეგ მონაცემთა ადმინისტრატორს მონაცემთა დამუშავების უფლება აღარ ექნება, თუ არ წამოადგენს კანონით მოთხოვნილ საფუძველს მონაცემთა გამოყენების, მაგალითად აუცილებელი ინტერესებისთვის, კანონისთვის და ადამიანის თავისუფლებისთვის, რომელსაც ეს მონაცემები ეხება, ან პრეტენზიების დადგენისა და დაცვისთვის.

   რაც მნიშვნელოვანია, მუხლი 6, კანონი 1, თავი f) GDPR (ნახე ზემოთ)-ის საფუძველზე eSky -ის სერვისების მარკეტინგის მიზნით მონაცემთა დამუშავების შემთხვევებში, აუცილებელი არ არის დასაბუთდეს მონაცემთა გამოყენების წინააღმდეგ წასვლა, და ამის შემდეგ მონაცემთა ადმინისტრატორს აღარ ექნება უფლება გამოიყენოს მონაცემები მუხლი 6, კანონი 1, თავი f) GDPR-ის საფუძველზე eSky -ის სერვისების მარკეტინგის მიზნით, იმ სფეროში რისთვისაც მონაცემები იქნა დამუშავებული.

   წინააღმდეგობის დაფიქსირება შეიძლება შემდეგი გზით: მონაცემთა ადმინისტრატორის ოფისში ან სპეციალური ანკეტით ვებ-გვერდზე www.esky.ge (განყოფილება: კონტაქტი).
  10. თანხმობის გაუქმების და წინააღმდეგობის გარდა გაქვს უფლება მონაცემებზე წვდომის, მათ შორის მონაცემების ასლების, მონაცემების გადატანის, შესწორების ან წაშლის, დამუშავების შეზღუდვის და უფლება, არ დაექვემდებაროს გადაწყვეტილებას, რომელიც ეფუძნება მხოლოდ ავტომატიზირებულ დამუშავებას, მათ შორის, პროფილირებას და იწვევს სამართლებრივ ეფექტებს ან მსგავსი სახით მასზე გავლენას ახდენს..
   უფლებების მოთხოვნა შეგიძლია შემდეგი გზით: მონაცემთა ადმინისტრატორის ოფისში ან სპეციალური ანკეტით ვებ-გვერდზე www.esky.ge (განყოფილება: კონტაქტი).
   შეგიძლია მონაცემების შესწორება ანგარიშზე შესვლით.
   შეგიძლია აგრეთვე ნებისმიერ მომენტში წაშალო ანგარიში წესდების მიხედვით მომხმარებელთა ზონაში შესვლისას ან განცხადების დატოვებით მონაცემთა ადმინისტრატორის ოფისში ან სპეციალური ანკეტით ვებ-გვერდზე www.esky.ge (განყოფილება: კონტაქტი).
  11. პერსონალურ მონაცემებს მივიღებთ უშუალოდ შენგან (ანგარიშის მეშვეობით, ტრანზაქციის დროს და ა.შ.). სხვა წყაროებიდან მონაცემების მიღება შეიძლება მხოლოდ მომსახურების შესრულების მიზნით. ეხება ეს იმ მესამე პირებს, რომლებიც ახდენენ შენს მიერ შეკვეთილი სერვისის რეალიზებას (ავიახაზები, სასტუმროები და სხვა). მონაცემთა სფერო მოიცავს მხოლოდ იმ ინფორმაციას, რომელიც აუცილებელია იმისათვის, რომ დაადასტუროს შეკვეთა.
  12. მონაცემების მოწოდება ყოველთვის ნებაყოფლობითია, მაგრამ აუცილებელი ზემოთ ნახსენები მიზნების განსახორციელებლად.
  13. წესდების შესაბამისად მომსახურების გაწევის მიზნით პერსონალური მონაცემები დამუშავებულია იმ პირების მიერ, რომლებიც ასრულებენ მომხმარებლის მიერ მოთხოვნილ სერვისს (ქვეკონტრაქტორების ჩათვლით), მათ შორის, ავიაკომპანია, სასტუმროები, სადაზღვევო კომპანიები, გადახდის შუამავლების, GDS (Global Distribution System) და სხვა. მონაცემთა დამუშავების მიზნის მიუხედავად, თქვენი პერსონალური მონაცემების ხელმისაწვდომობა შეიძლება მხოლოდ მონაცემთა ადმინისტრატორის უფლებამოსილი თანამშრომლებისა და ქვეკონტრაქტორების მიერ, რომელთანაც მან უზრუნველყო სათანადო მონაცემთა მიწოდების ხელშეკრულებები (დეტალებისთვის დაუკავშირდი მონაცემთა დაცვის ინსპექტორს)
 3. კონფიდენციალობის პოლიტიკა - სხვა პროვაიდერების მიერ მონაცემების დამუშავების პირობები

  1. სოციალური ქსელები. ამ საიტზე გამოიყენება მოდულები მომდევნო პროვაიდერების სოციალური ქსელებისთვის:
   1. Facebook, Instagram (ოპერატორი: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, შეერთებული შტატები) - https://www.facebook.com/policy.php, https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=PAGE_CONTENT
   2. YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, შეერთებული შტატები) - https://support.google.com/youtube/topic/2803240?hl=en&ref_topic=6151248
   3. Twitter (ოპერატორი: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, შეერთებული შტატები) - https://twitter.com/en/privacy
   4. LinkedIn (LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, შეერთებული შტატები) - https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
   5. Pinterest (ოპერატორი: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, შეერთებული შტატები) - https://about.pinterest.com/en/privacy-policy
    
   • ეს მოდულები როგორც წესი სტანდარტულად აგროვებენ მომხმარებლის მონაცემებს და გზავნიან მათ შესაბამისი პროვაიდერების სერვერებზე, სიმბოლოზე დაჭერა გამოიწვევს მოდულის ჩართვას და აღიქმება როგორც თანხმობის გაცემა მონაცემების შესაბამის პროვაიდერთან გაგზავნაზე. მოდულების გამოყენების სამართლებრივი საფუძველი: ევროკავშირის მიერ მიღებული მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულირება (GDPR), მუხლი 6, პუნქტი 1, ქვეპუნქტები a) და f).
   • ჩართული მოდულები აგროვებენ აგრეთვე პერსონალურ მონაცემებს, როგორიცაა მომხმარებლის IP და გზავნიან შესაბამისი პროვაიდერების სერვერებზე, სადაც ეს მონაცემები ინახება. როდესაც მომხმარებელი შესაბამის საიტზე შედის, ჩართული მოდული ახდენს cookie ფაილების კონფიგურაციას უნიკალური იდენთიფიკატორით. ეს პროვაიდერებს საშუალებას აძლევს მოახდინოს მომხმარებლის პროფილის ქცევების გენერირება. თუ მომხმარებელი გაწევრიანებულია აღნიშნული მომწოდებლის სოციალურ ქსელში და ვიტირინის მონახულებისას მასში შევა, მისი ამ საიტის მონახულების შესახებ ინფორმაცია შეიძლება დაუკავშირდეს აღნიშნული სოციალური ქსელზე მის პროფილს. უფრო მეტი ინფორმაცია მონაცემების გადამუშავების არეალის, სპეციფიკის და მიზნის და დაცვასთან დაკავშირებული უფლებებისა და პარამეტრების შესახებ ხელმისაწვდომია პროვაიდერის ზემოთ მოცემულ პოლიტიკებში.
   • დამატებით, პროვაიდერს შეუძლია გაუგზავნოს შეტყობინებები იმ პირებს, რომლებიც ამის შესახებ თანხმობას აცხადებენ ან გამომდინარეობს ეს შეკვეთილი სერვისების რეალიზაციიდან მეილინგის საშუალებით, iPresso (Encja.com SA, Ceglana 4, 40-514 კატოვიცე, პოლონეთი)-ს საშუალებით, პირობებით, რომლებიც გაწერილია აქ: https://ipresso.com/others/privacy-policy.
  2. სერვისს შეუძლია მისცეს მომხმარებელს შესაძლებლობა დარეგისტრირდეს და შევიდეს სისტემაში ფეისბუქის ანგარიშის საშუალებით. თუ მომხმარებელი დარეგისტრირდება ფეისბუქის საშუალებით, მას ფეისბუქი მოსთხოვს თანხმობას განასაზღვრული პერსონალური მონაცემების გაზიარებისა. ეს მონაცემები შეიძლება იყოს სახელი, გვარი და იმეილ მისამართი მომხმარებლის პირადობისა და სქესის ვერიფიკაციისთვის. აგრეთვე, შეიძლება შეიცავდეს მომხმარებლის ზოგად მონაცემებს ლოკაციაზე, მის პროფილთან დაკავშირებაზე, დროითი სარტყელის შესახებ, დაბადების თარიღის, პროფილის სურათის, მოწონებების შესახებ ინფორმაციას და მომხმარებლის მეგობრების სიას.
   ეს მონაცემები გროვდება ფეისბუქის მიერ და იგზავნება იმ პირობების მიხედვით, რომლებიც მოქმედებენ ფეისბუქზე მონაცემების შესახებ წესებში. ეს მონაცემები შეინახება მომხმარებლის ანგარიშის გასახსნელად, გასაზიარებლად და პერსონალიზაციისთვის. სამართლებრივი საფუძველი: ევროკავშირის მიერ მიღებული მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულირება (GDPR), მუხლი 6, პუნქტი 1, ქვეპუნქტები a), b) და f). მომხმარებელს შეუძლია აკონტროლოს მონაცემები, რომლებიც იგზავნება ფეისბუქიდან, კონფიდენციალობის პარამეტრებში.
   თუ მომხმარებელი დარეგისტრირდება ფეისბუქის საშუალებით, მომხმარებლის ანგარიში ავტომატურად დაუკავშირდება მის ფეისბუქის პროფილს.
  3. სერვისის მომხმარებლების ქცევების ანალიზი
   • Google Analytics

    აღნიშული მოდული იყენებს ინტერნეტ გვერდების ანალიზის სერვისს Google Analytics, შემოთავაზებულს Google Inc. -ს მიერ, სათაო ოფისით 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, შეერთებული შტატები. ეს მონაცემების გადაწერის საშუალებას იძლევა სხვადასხვა ელექტრონული მოწყობილობებიდან მომხმარებლის იდენთიფიკატორზე და იძლევა ამ მომხმარებლის ქცევის ანალიზის საშუალებას ობსერვირებული ხელსაწყოების დონიდან (აგრეთვე სერვისები Firebase და Optimize).

    Google გამოიყენებს ამ ინფორმაციას საიტის ოპერატორის მოთხოვნით, რათა შეფასდეს მომხმარებლის მიერ კონკრეტული საიტის გამოყენების მეთოდები, ისე რომ შესაძლებელი იყოს საიტზე აქტიურობის რეპორტების შედგენა და საიტის ოპერატორისთვის სხვა სერვისების შესრულება, რომლებიც დაკავშირებულია საიტთან და ინტერნეტის გამოყენებასთან. ამ მიზნით სამართლებრივად გამართლებული მონაცემების დამუშავება აგრეთვე სერვისის ოპერატორის ინტერესებშია. Google Analytics სერვისის გამოყენების სამართლებრივი საფუძველია ევროკავშირის მიერ მიღებული მონაცემთა დაცვის ზოგადი რეგულირება (GDPR), მუხლი 6, პუნქტი 1, ქვეპუნქტი f). დამატებითი ინფორმაცია ამ სერვისის პირობებისა და წესებისა და მონაცემების დაცვის შესახებ ხელმისაწვდომია გვერდებზე https://www.google.com/analytics/terms/ და https://policies.google.com/?hl=en .

    მომხმარებელს შეუძლია უარი თქვას cookie ფაილების შენახვაზე, საკუთარ ბრაუზერში შესაბამისი პარამეტრების შერჩევით. ამ შემთხვევაში მომხმარებელს არ შეეძლება სრულად ისარგებლოს საიტის ყველა ფუნქციით. მომხმარებელს შეუძლია ასევე უარი თქვას Google-ს მიერ cookie ფაილებით და მომხმარებლის მიერ საიტით სარგებლობის მონაცემების შეგროვება-დამუშავებაზე (მათ შორის IP მისამართის), სპეციალური დამატების გადმოწერა-ინსტალაციით, რომელიც ხელმისაწვდომია ამ მისამართზე https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. გაუქმებასთან დაკავშირებული cookie ფაილის დასაყენებლად საჭიროა აქ დაჭერა: გამორთე სერვისი Google Analytics. მობილური მოწყობილობების შემთხვევაში ზემოთნახსენებ ფუნქციებს ახორციელებს Firebase, აქ გაწერილი პირობების მიხედვით: https://firebase.google.com/support/privacy.

   • Google Ads და კონვერსიების თვალყურის დევნება

    მომხმარებელთა მოთხოვნებთან მაქსიმალურად შესაბამისობაში მყოფი სერვისების შესათავაზებლად, სერვისი იყენებს Google Ads რეკლამების ჩვენების სისტემას და მიმართავს Google კონვერსიების თვალყურის დევნების ფუნქციას ონლაინ რეკლამების პერსონალიზაციისთვის ლოკაციისა და დაინტერესებების საფუძველზე. IP მისამართების ანონიმირების ვარიანტი კონტროლირებულია Google-ის თაგების მენეჯერით შიდა პარამეტრების საშუალებით. ეს პარამეტრი ისეა კონფიგურებული, რომ კონფიდენციალობის დაცვის სფეროში კანონებით მოთხოვნილი ანონიმიზაცია მოიცავდეს IP მისამართებსაც. რეკლამების გამოჩენა ხდება Google-ს სარეკლამო ქსელისმფლობელობაში მყოფი საიტებში ძებნის მოთხოვნების საფუძველზე. მომხმარებელს შეუძლია აგრეთვე აირჩიოს მისთვის გამოჩენილი რეკლამების ტიპი ან გამორთოს დაინტერესებების მიხედვით Google-ს რეკლამები ამ ბმულით: ads settings. შეუძლია აგრეთვე გამორთოს მესამე პირების cookie ფაილები cookie ფაილების მიღების გაუქმების ხელსაწყოების გამოყენებით, ორგანიზაცია Network Advertising Initiative-ის მიერ გაზიარებულის.

    თუ მომხმარებელს არ სურს არანაირი პერსონალიზებული რეკლამების მიღება, შეუძლია გამორთოს ასეთი რეკლამების გამოჩენის ფუნქცია ამ ბმულის გამოყენებით Ad Settings

    უფრო მეტი ინფორმაცია Google-ის მიერ cookie ფაილების გამოყენების წესებზე ხელმისაწვდომია Google-ს კონფიდენციალობის პოლიტიკაში.

   • Hotjar

    ამ სერვისში მონაცემების მოგროვება და შენახვა მისი ფუნქციურობის ოპტიმიზაციისთვის ხდება. ეს მიმდინარეობს Hotjar Ltd. (https://www.hotjar.com)-ს მიერ ხელმისაწვდომი ტექნოლოგიის გამოყენებით. ამ მონაცემების გამოყენება შეიძლება მოხდეს იმ მომხმარებლების პროფილების გენერირებისთვის, რომლებიც ფსევდონიმებით სარგებლობენ. ამ მიზნით შესაძლოა მოხდეს აგრეთვე cookie ფაილების გამოყენება. ტექნოლოგია Hotjar-ის საშუალებით შეგროვებული მონაცემები არ გამოიყენება იმ მომხმარებლის პირადობის იდენთიფიკაციის მიზნით, რომლებიც ამ საიტზე შედიან და არ ერთიანდებიან ფსევდონიმით მომხმარებლების მონაცემებთან, თუ იგი შესაბამის თანხმობას არ განაცხადებს ამისთვის. მომხმარებელს ნებისმიერ დროს შეუძლია გააუქმოს თანხმობა Hotjar-ს მიერ იმ მომხმარებლის მონაცემების შეგროვებაზე, რომელიც ამ ტექნოლოგიის საიტით სარგებლობს. ამ მიზნით უნდა შევიდეს გვერდზე https://www.hotjar.com/legal/compliance/opt-out და დააჭიროს „Disable Hotjar” (გამორთე Hotjar) ან საკუთარ ბრაუზერში ჩართოს „Do Not Track” (არ მადევნო თვალყური).

   • Criteo

    Criteo ტექნოლოგიის საშუალებით (მოწოდებულის Criteo GmbH, Unterer Anger 3, 80331 Monachium-სა და ჯგუფ Criteo, Address: 32 Rue Blanche, 75009 Paris, France-ის ფარგლებში) ხდება მარკეტინგული მიზნებით მომხმარებლის ქცევების შესახებ ინფორმაციის მოგროვება, დაკავშირებულის საიტებისა და პროვაიდერის ონლაინ ტექსტის მონახულებასთან და აგრეთვე ამ საიტებსა და ტექსტებში იქმნება cookie ფაილები (მხოლოდ ანონიმური ფორმით). ეს Criteo-ს საშუალებას აძლევს გაანალიზოს მომხმარებლის ქცევები, დაკავშირებული საიტების მონახულებაზე და გამოაჩინოს მის მიერ სხვა საიტების მონახულებისას პროდუქტების რეკომენდაციები სარეკლამო ბანერების ფორმით. Criteo-ს მიერ მოგროვებული მონაცემები გამოიყენება მხოლოდ სარეკლამო შინაარსის გაუმჯობესებისთვის. ყველა გამოჩენილ ბანერზე შეგიძლიათ იპოვნოთ ასო „i” (ინფორმაცია). თუკი მომხმარებელი მაუსის საშუალებით გააქტიურებს ამ ასოს და დაკლიკებს, გამოჩნდება გვერდი სისტემის ახსნით და გაუქმების შესაძლებლობით. „opt-out” (გაუქმება)-ზე დაკლიკება მოახდენს cookie ფაილის დაყენებას გაუქმების ინფორმაციით, რომელიც მომავალში აღარ გამოაჩენს ბანერს. ეს მონაცემები არ გამოიყენება არანაირი სხვა მიზნით და არ გადაეცემა მესამე პირს. მეტი ინფორმაცია Criteo-სა და მომხმარებლის ქცევების ანონიმური ანალიზის წინააღმდეგ განცხადების გაკეთების შესახებ ხელმისაწვდომია გვერდზე http://www.criteo.com/en/privacy/.

   • RTB House

    ტექნოლოგია RTB House-ის საშუალებით (მოწოდებული RTB House S.A., Złota 61/101, 00-819 ვარშავა, პოლონეთი -ს მიერ) ხდება მარკეტინგული მიზნებით მომხმარებლის ქცევების შესახებ ინფორმაციის მოგროვება, დაკავშირებულის საიტებისა და პროვაიდერის ონლაინ ტექსტის მონახულებასთან. ეს RTB House-ს საშუალებას აძლევს გაანალიზოს მომხმარებლის ქცევები, დაკავშირებული საიტების მონახულებაზე და გამოაჩინოს მის მიერ სხვა საიტების მონახულებისას პროდუქტების რეკომენდაციები სარეკლამო ბანერების ფორმით. „opt-out” (გაუქმება)-ზე დაკლიკება მოახდენს cookie ფაილის დაყენებას გაუქმების ინფორმაციით, რომელიც მომავალში აღარ გამოაჩენს ბანერს. ეს მონაცემები არ გამოიყენება არანაირი სხვა მიზნით და არ გადაეცემა მესამე პირს. მეტი ინფორმაცია RTB House -სა და მომხმარებლის ქცევების ანონიმური ანალიზის წინააღმდეგ განცხადების გაკეთების შესახებ ხელმისაწვდომია გვერდზე https://www.rtbhouse.com/privacy-center/.